‘ดอน’ เสนอยูเอ็น ‘ไทย’ พร้อมเป็นแหล่งผลิตวัคซีนโควิด

‘ดอน’ เสนอยูเอ็น ‘ไทย’ พร้อมเป็นแหล่งผลิตวัคซีนโควิด
22 เมษายน 2564
344

"ดอน ปรมัตถ์วินัย" เสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมยูเอ็น ย้ำไทยพร้อมเป็นแหล่งผลิตวัคซีนโควิด-19 ในภูมิภาค และไทยกำลังพัฒนาวัคซีนโควิดเองด้วย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือ ECOSO ระดับรัฐมนตรี สมัยพิเศษ เรื่อง“A Vaccine for All” 

นายดอนเสนอให้นานาประเทศร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของประเทศต่าง ๆ โดยเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. การเพิ่มกำลังผลิตและความสามารถการกระจายวัคซีนที่ทั่วถึง โดย ไทยสามารถเป็นแหล่งการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกแหล่งในภูมิภาค อีกทั้งไทยกำลังพัฒนาวัคซีนของไทยเอง ซึ่งจะสามารถสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกได้

2. ประเทศต่าง ๆ ควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยเร่งส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก ECOSOC และสมัชชาสหประชาชาติ โดยโยงการหารือแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนและ ยารักษาโรคที่เท่าเทียม กับการดำเนินการด้านการพัฒนาและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง