กทม.ปรับแผนรับ-ส่งผู้ป่วย 'โควิด' สั่งเพิ่มรถ-จำนวนรอบส่งโรงพยาบาล

กทม.ปรับแผนรับ-ส่งผู้ป่วย 'โควิด' สั่งเพิ่มรถ-จำนวนรอบส่งโรงพยาบาล
22 เมษายน 2564
176

กทม.ปรับแผนรับ-ส่งผู้ป่วย 'โควิด' สั่งเพิ่มรถ-จำนวนรอบส่งโรงพยาบาล กำชับเพิ่ม จนท.รับเรื่อง ปชช.ผ่านสาย 1669

วันที่ 22 เม.. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมระบบทางไกล คณะผู้บริหารและส่วนราชการ เพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยในครั้งนี้มี พล..ณัฐพล นาคพานิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการงานของหน่วยงานของ กทม.ด้วย

ในที่ประชุม พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. ได้รายงานภายหลังลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม. ว่า ปัจจุบันศูนย์เอราวัณ ซึ่งเป็นเครือข่ายการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยโควิด-19 หลักของกทม.ให้บริการผ่านสายด่วน 1669 มีเจ้าหน้าที่ประจำ 24 ชม. แบ่งเป็น 3 ผลัด แต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ..พบว่า มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการประมาณ 3,500 สายต่อวัน มีทั้งสายจากผู้ป่วยฉุกเฉินและสายจากผู้ป่วยโควิด-19 และเมื่อประชาชนโทรเข้ามาระบบจะจัดคิวเพื่อรอรับบริการ หากประชาชนวางสายและโทรเข้ามาใหม่จะทำให้ต้องเข้าคิวใหม่ จึงทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าไม่มีผู้รับสาย

161908799352

คลิปข่าว

จากนั้น พล...อัศวิน ได้สั่งการให้สำนักการแพทย์ กทม.เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งผู้ป่วยเร่งด่วน ประกอบด้วย การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่โดยเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ผลัดกลางคืนมาปฏิบัติงานในช่วงผลัดกลางวัน เวลา 08.00-16.00 . ซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากก่อน รวมทั้งให้จัดระบบการรับสายใหม่ โดยให้รับสายพร้อมให้ประชาชนแจ้งเฉพาะชื่อและเบอร์ติดต่อกลับและให้จัดชุดเจ้าหน้าที่เพิ่มเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อประสานงานติดต่อกลับเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว และลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงระบบให้มีเสียงตอบรับอัตโนมัติขณะประชาชนรอสายและเพิ่มคู่สายเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่ง 50 สำนักงานเขตได้บูรณาการความร่วมมือในการรับส่งผู้ป่วยเข้าสู่สถานพยาบาล เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยซึ่งยังคงติดค้างอยู่ที่บ้าน ให้เพิ่มจำนวนรถและจำนวนรอบในการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 เม.. คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากได้เพิ่มมากขึ้น

161908801641

ขณะที่การจัดหา Hospitel ให้ 50 สำนักงานเขตเร่งประสานพร้อมแจ้งรายชื่อโรงแรมที่เหมาะสม เพื่อให้สำนักการแพทย์เข้าไปตรวจสอบความพร้อมในการเป็น Hospitel ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อาทิ ต้องไม่ใช้ระบบแอร์รวม ไม่มีพรม เป็นต้น โดยให้ประสานโรงแรมที่เป็น SQ หรือ ASQ ก่อน เนื่องจากมีความพร้อมและผ่านการประเมินแล้ว รวมทั้งให้สำนักงานเขตสืบค้นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่และรายงานให้สำนักการแพทย์ทราบเป็นรายวัน เพื่อบริหารจัดการในการดูแลต่อไป

นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อเข้าใช้ระบบ BKK covid-19 ของ กทม.เพื่อประเมินความเสี่ยง และติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นการเร่งด่วนหากมีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ซึ่งจะได้รับการติดต่อและประสานงานจากเจ้าหน้าที่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

161908804596

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: