ผบ.ตร.สั่งสอบล็อตใหญ่ 249 นายตำรวจ ปล่อยมีบ่อนพนัน

ผบ.ตร.สั่งสอบล็อตใหญ่ 249 นายตำรวจ ปล่อยมีบ่อนพนัน
22 เมษายน 2564
5,797

ผบ.ตร. เอาจริง! ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพิ่มตั้งแต่ระดับ “พล.ต.ท.-ส.ต.ต.” 249 นาย ปล่อยปละละเลยบ่อนพนันในพื้นที่ภาค 2 ต้นตอแพร่โควิด-19 โดนกราวรูดตั้งแต่ ผบช.ภ.2 เบื้องต้นจ.ระยอง ลักลอบเล่นตั้งแต่มี.ค. 63 ส่วนจ.ชลบุรี ลักลอบเล่นก.ค. 63

ปัญหาลักลอบเปิดบ่อนการพนันในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งตำรวจในพื้นที่จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ในการปล่อยปละละเลยลักลอบเล่นการพนัน โดยล่าสุดพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยเพิ่มคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง กับพวกรวม 7 นาย

กรณีพบว่าลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) ในจังหวัดระยองและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฏแน่ชัดถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 บริเวณพื้นที่ใกล้สถานีขนส่ง แห่งที่ 1(ขนส่งเก่า) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และบริเวณหลังร้านนำชัยและร้านเฉลิมกรุง พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น

โดยพล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จเรตำรวจ (สบ 8) ประธานกรรมการ ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 รายงานว่าจากการสืบสวนในเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงพบว่าบ่อนการพนันบริเวณพื้นที่หลังสถานีขนส่ง (ขนส่งเก่า) จังหวัดระยอง มีการเริ่มลักลอบเปิดบ่อนการพนันประมาณเดือนมีนาคม 2563 ถึงปลายเดือนธันวาคม 2563 และบ่อนการพนันบริเวณพื้นที่ตลาดนำชัยหรือร้านนำชัย จังหวัดชลบุรี มีการเริ่มลักลอบเปิดบ่อนการพนันประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงปลายเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่และในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) ในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีและกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างรุนแรง

คณะกรรมการสืบสวน พิจารณาพยานหลักฐานในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าการสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจอื่นว่ามีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่สืบสวนนี้อยู่ด้วยประกอบด้วยข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นที่จะต้องถูกพิจารณาความบกพร่องตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกัน และปราบปรามอบายมุข ข้อ 5 ดังต่อไปนี้

โดยรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนครั้งนี้ มีตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการ (พล.ต.ท.) ไปจนถึงยศสิบตำรวจตรี จำนวน 249 นาย อาทิ

1.พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.2

2.พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.ภ.2 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ภ.2 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.ระยอง

3.พล.ต.ท.ธีระพล จินดาหลวง เกษียณอายุราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 เมื่อครั้งมียศ พล.ต.ต. และดำรงตำแหน่งรอง ผบช.ภ.2

4.พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร จเรตำรวจ (สบ8) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ภ.2

5.พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ระยอง

6.พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

7.พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร รองผบก.ภ.จว.ระยอง และเมื่อครั้งรักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองระยอง

8.พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สภ.เมืองระยอง

9.พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.วังตะเคียน จว.ปราจีนบุรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผกก.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

10.พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผกก.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 

161908336394

161908337026

161908337944

161908339036

161908339748

161908340594

161908341229

161908342372

161908343331

161908344469

161908346236

161908346927

161908348156

161908349147

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวกระทำผิดวินัยตามเสนอประธานกรรมการสืบสวน เพื่อให้ปรากฎรายละเอียดข้อเท็จจริงว่าข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่สืบสวนดังกล่าวด้วยหรือไม่

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 84 และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 94 ประกอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ข้อ 28 จึงให้คณะกรรมการสืบสวนตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ดำเนินกวรสืบสวนข้อเท็จจริงกับข้าราชการตำรวจดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนข้อความอื่นนอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง