ส.ป.ก.หนุนปลูก 'สมุนไพร' สู้วิกฤติโควิด-19

ส.ป.ก.หนุนปลูก 'สมุนไพร' สู้วิกฤติโควิด-19
22 เมษายน 2564
48

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) จับมือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมโครงการปลูกสมุนไพรในชุมชน เจาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโควิด 1,000 ราย คาดสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 27 ล้าน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ระบุ ได้หารือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพลิกวิกฤติ COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพื่อสร้างความรู้ในการปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร

รวมถึงส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการที่มีสินค้าจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรขยายสู่ตลาดสากล โดยใช้ภูมิปัญญา องค์ความรู้ ทรัพยากรท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการขององค์กรชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 10 จังหวัด ได้แก่ 1.เชียงราย 2.ฉะเชิงเทรา 3.ชลบุรี 4.อุทัยธานี 5.อุตรดิตถ์ 6.นครราชสีมา 7.ปราจีนบุรี 8.นครพนม 9.ชุมพร และ 10.พัทลุง

โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงานที่สำคัญคือ การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูก แปรรูป การเก็บเกี่ยว เพื่อให้การผลิตสมุนไพรมีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์สมุนไพร จากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพร คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50 รายการ ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 กว่า 1,000 ราย รวมถึงเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 27 ล้านบาท

ส.ป.ก.มีแผนให้ทั้ง 2 หน่วยงานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป และมีการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นคง แข็งแรงให้แก่เกษตรกรในเขต ส.ป.ก.

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง