'เอกชน' ระดมพื้นที่หนุนฉีดวัคซีน "ห้าง ธนาคาร ปั๊ม นิคมฯ'

'เอกชน' ระดมพื้นที่หนุนฉีดวัคซีน
22 เมษายน 2564
181

กกร. ตั้ง 4 คณะทำงาน ช่วยรัฐแก้ปัญหาวัคซีน ล่าสุด เอกชนแห่งจองขอซื้อวัคซีนไปฉีดเองแล้ว 5 ล้านโดส ด้านสภาหอการค้าฯ ประกาศพร้อมช่วยรัฐซื้อวัคซีน 10-15 ล้านโดส

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

ที่ประชุมมีความเป็นห่วงเรื่องการกระจายวัคซีนที่ยังล่าช้าและแผนงานยังไม่ชัดเจน จึงได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานใน 4 ด้าน เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี คือ

1.คณะแก้ไขปัญหาการกระจายและฉีดวัคซีน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในเรื่องโลจิสติกส์ การขนส่งและสถานที่ในการฉีด เช่น ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร นิคมอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งปั๊มบางจากพร้อมให้ดำเนินการทั่วประเทศ 1,400 แห่ง

2.คณะสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ โดยประสานข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน

3.คณะสนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการฉีด จนถึงการออกใบรับรอง และการจัดทำระบบ Vaccine Passport เพื่อใช้แสดงในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ

4.คณะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ที่ผ่านมาได้รวบรวมความต้องการภาคเอกชนในการซื้อวัคซีนเพื่อเร่งการฉีดให้เร็วขึ้น โดยมีผู้ซื้อแสดงความจำนงมาแล้วกว่า 5 ล้านโดส มาฉีดให้ฟรี และขอให้ อย. ผ่อนคลายระเบียบเพื่อให้มีการซื้อวัคซีนได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐได้อำนวยความสะดวกในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม พร้อมกับ จะจัดหาวัคซีน COVID-19 อีก 2-3 ยี่ห้อ เพิ่มเติม 35 ล้านโดส นอกเหนือจากที่ ภาครัฐดำเนินการไว้แล้ว ซึ่งภาคเอกชนนำโดย กกร. จะช่วยรัฐบาลจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเองด้วย เพื่อช่วยลดงบประมาณของรัฐบาล

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยยินดีที่จะช่วยจ่ายค่าวัคซีน 10-15 ล้านโดสแบ่งเบาภาระให้รัฐ เพื่อให้รัฐไปจัดหาวัคซีนเข้ามาเพิ่ม รวมทั้งประสานงานกับบริษัทต่าง ๆ ในการกระจายจุดฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและรวดเร็ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง