'อีเด็นฯ' เกาะติดเทรนด์ BCG ปั้น 'แนทเชอแรน' สารเคลือบธรรมชาติยืดอายุผักผลไม้

'อีเด็นฯ' เกาะติดเทรนด์ BCG ปั้น 'แนทเชอแรน' สารเคลือบธรรมชาติยืดอายุผักผลไม้
21 เมษายน 2564
136

เพนพอยต์การส่งออกผักผลไม้สดยังจำกัดอยู่ในประเทศปลายทางที่ใกล้เคียง การคงสภาพและคุณภาพให้ถึงจุดหมายปลายทางถือเป็นเรื่องยาก ส่งผลให้มูลค่าการขายโดยเฉลี่ยยังค่อนข้างต่ำ และทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการจัดการสูง โดยมีสาเหตุสำคัญคือ ผักผลไม้เน่าเสียเร็ว

อุปสรรคเหล่านี้ได้จุดประกายความคิดกลุ่มนักวิจัยและทีมการพัฒนาธุรกิจทำการพัฒนา “นวัตกรรมสารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้จากธรรมชาติ” ภายใต้ชื่อ แนทเชอแรน (Naturen) ที่ช่วยยกระดับผลผลิตของเกษตรกรไทยให้ก้าวออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น ด้วยการยืดอายุสินค้า ลดการสูญเสียระหว่างขนส่ง การันตีคุณภาพนวัตกรรมด้วยรางวัลทั้งระดับประเทศ และ ระดับโลกผ่านการวิจัยและพัฒนามากว่า 5 ปี

161892466349

ล่าสุดในปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันระดับโลก Asia Entrepreneurship Award 2020 หรือ AEA2020 พร้อมทั้งถูกคัดเลือกและจัดลำดับก้าวเป็น 1 ในบัญชีนวัตกรรม ดัชนีทางด้านอาหารระดับโลกประจำปี 2563 หรือ 500 FOODTECH Startup 2021 และรวมถึงในปี 2562 ชนะเลิศรายการแข่งขันสตาร์ทอัพใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในชื่อ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 2562 ของธนาคารออมสิน 

ทั้งยังได้รับเลือกเป็น Top Innovative Product ประจำนิทรรศการ Thaifex World Food Asia 2019 และรางวัล The Best Growth Agtech Startup จากรายการ AgTech Battle : It's Time to Rise up & fight จากงาน Startup Thailand 2019 และอีกหลายรางวัลคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นวัตกรรมยืดอายุ 3-5 เท่า

161892464823

นรภัทร เผ่านิ่มมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด ผู้พัฒนา Naturen กล่าวว่า นวัตกรรมนี้จะช่วยชะลอสุกและรักษาความสดของผักผลไม้ได้นาน 3-5 เท่า ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ใช้สารเคมี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่สูญเสียผักผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบ จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ การผลิตที่ต่ำลง ข้อจำกัดในระยะทางการกระจายสินค้าที่สั้น และความเสี่ยงจากการถูกปฏิเสธจากประเทศปลายจากการด้อยคุณภาพ

มุ่งเติบโตสู่ระดับโลก

การดำเนินการของอีเด็นฯ มุ่งเติบโตบนเส้นทางการเป็นสตาร์ทอัพนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ที่มีสิทธิบัตรระดับสากลและได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สำคัญคือราคาเข้าถึงง่าย ส่งผลให้ได้รับผลตอบรับทางตลาดผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้ส่งออกผักและผลไม้ซึ่งเติบโตเพิ่มกว่า 3 เท่าภายในระยะเวลา 1 ปี ผลิตภัณฑ์แนทเชอแรนช่วยให้ส่งออกสินค้าไปได้ไกลมากขึ้น เข้าถึงตลาดใหม่ในโซนยุโรปและเอเชียตะวันออก ในต้นทุนที่คุ้มค่าและหลากหลายมากขึ้น อาทิ การช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งหน่อไม้ฝรั่งและตะไคร้ไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตในสวิตเซอร์แลนด์ การเปลี่ยนการขนส่งมะม่วงจากเครื่องบินมาเป็นเรือไปยังปลายทางในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้

161892468176

ปัจจุบันเทคโนโลยีของทางบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายกับผัก ผลไม้กว่า 30 ชนิด อาทิ ทุเรียน ส้มโอมะม่วง และขนุนอีกทั้ง ตะไคร้ หน่อไม้ฝรั่ง และผลไม้อบแห้งอย่าง บ๊วยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผัก ผลไม้ที่ภาคอุตสาหกรรมโฟกัส

“ผลตอบรับปัจจุบันเมื่อเทียบกับระยะแรกๆ พบว่าเติบโตขึ้น ปัจจุบันยอดผู้ที่สนใจเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า แม้จะยังไม่ถึงเป้าที่วางไว้แต่ก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดี และเมื่อประสบโควิดพบว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจพอสมควร เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ”

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดสารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้ ที่ทำเป็นธุรกิจยังมีน้อยราย ส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดต่างประเทศ อย่าง สหรัฐ ส่วนโซนเอเชียตะวันออกมีเพียงอีเด็นฯ รายเดียว แต่ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีอยู่บ้างเพราะถือเป็นเทคโนโลยีที่ถูกจับตา

เปิดเส้นทางอนาคต

161892469343

บริษัทฯ วางกลุ่มเป้าหมายทางกลยุทธ์ทั้งหมด 4 กลุ่มคือ 1.กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกผัก และผลไม้ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วยการเข้าถึงตลาดที่ห่างไกลมากขึ้น พร้อมต้นทุนทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง พิสูจน์ผลงานจากการช่วยให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าไปได้กว่า 7 ประเทศทั่วโลก 2.กลุ่มผู้ประกอบการผลไม้ตัดแต่ง ซึ่งต้องการขยายขอบเขตการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศให้ครอบคลุม 77 จังหวัด

และ 3.กลุ่มผู้ประกอบการผลไม้อบแห้ง ผู้แสวงหาเทคโนโลยีทางเลือกจากธรรมชาติมาในกระบวนการอบแห้ง เพื่อตอบโจทย์กระแสธรรมชาติในประเทศโซนยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสุดท้าย 4. กลุ่มธุรกิจซัพพอร์ตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแป้งมัน ผู้ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการเพิ่มคุณภาพมันสำปะหลัง ให้สามารถสกัดแป้งมันในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับความท้าทายในการทำธุรกิจ นรภัทร กล่าวว่า การสร้างการรับรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีของตลาดที่ยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ดังนั้นต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีคุณภาพพร้อมกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ จึงเป็นพันธกิจสำคัญในช่วงบุกตลาดนี้

ปัจจุบันทางอีเด็นฯ มีรายได้จากค่าบริการให้คำปรึกษา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามจำนวนลิตรที่ลูกค้าใช้งาน โดยมีแผนขยายตลาดผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย ส่วนการทำตลาดต่างประเทศก็เริ่มเจรจากับบริษัทข้ามชาติ 11 บริษัท เพื่อครอบคลุมพื้นที่การจำหน่ายในโซนเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะต่อยอดนวัตกรรมไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เนื้อสัตว์ ดอกไม้ อีกทั้งประยุกต์ใช้บนบรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 

161892470427

สำหรับราคาจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แนทเชอแรน (Naturen) ขนาด 1 ลิตร มีราคาจัดจำหน่ายย่อมเยาที่ 500 บาท โดยสามารถนำมาใช้งานกับผัก ผลไม้ได้เฉลี่ย 150 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีราคาในระดับการใช้งานอุตสาหกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในปริมาณมากอีกด้วย

หากสนใจสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edenagritech.com หรือ facebook.com/edenagri อีกทั้งสอบถามเพิ่มเติม หรือ สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ 099-345-1234 / 062-838-8123 ตลอดระยะเวลาทำการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง