'MFC' ชูกองทุนกัญชาแห่งแรกของไทย สร้างโอกาสการลงทุนในอนาคต

'MFC' ชูกองทุนกัญชาแห่งแรกของไทย สร้างโอกาสการลงทุนในอนาคต
20 เมษายน 2564
565

“MFC” จัดงานสัมมนา “กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต” ชูกองทุน MCANN กองกัญชาแห่งแรกของไทย ลงทุนระดับโลก ชี้แนวโน้มตลาดกัญชา-กัญชง ทั่วโลกจะเติบโต33% ต่อปีต่อเนื่องจนถึงปี 2568 และมีมูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) หรือ MFC จัดงานสัมมนา “กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต” แนะนำกองทุนเปิดMFC Global Cannabis Fund (เอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส) หรือ ‘MCANN’ โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการบริษัท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โรงแรม Intercontinental, Bangkok ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันกัญชาโลก หรือ Weed Day

ก่อนหน้านี้ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้ประกาศเปิดตวและให้จองซื้อกองทุน ‘MCANN’ ในช่วง IPO 19 - 27 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นกองทุนกัญชากองแรกของประเทศไทย ที่ทางบลจ.จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าไปลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิภัณฑ์ทางกัญชา (Marijuana) หรือกัญชง (Hemp) ที่ถูกกฎหมาย เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ทั้งด้านพัฒนายา (Pharmaceutical)และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) เช่น Global X Cannabis ETF(POTX) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชากัญชง หรือ Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) ที่เป็นกองทุน Cannabis ETF นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)ด้วย

การสัมมนาในหัวข้อ “กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายด้วยคือ รศ. ดร. วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาองค์การเภสัชด้านกัญชาทางการแพทย์และที่ปรึกษาด้านกัญชา กัญชง กระท่อม ป.ป.ส.  ผศ. พญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กุมารประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และคุณรินรดา นรากรพิจิตร์ นักวิเคราะห์ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จกัด (มหาชน) โดยทั้งสามท่านให้ความรู้และมุมมองเรื่องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างละเอียด

นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า MFC ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการทรายอเยี่ยม การันตีด้วยหลากรางวัลใหญ่ทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นการตั้งกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ลงทุน เราผลักดันและปรับตัวให้เเป็นกองทุนที่มั่นคงในขณะที่มีความทันสมัย ทันต่อกระแสของโลก โดยการตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เป็นที่นิยมและมีแนโน้มเติบโตต่อเนื่องอย่างกัญชา กัญชง เป็นสิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นยินดี และหวังว่า MCANN จะได้รับความสนใจอย่างมาก 

 ด้านนายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกองทุน MCANN ว่า สาเหตุที่กัญชาเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากโอกาสการเติบโตที่สูง ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา และอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคาดการณ์แนวโน้มตลาดกัญช-กัญชง ทั่วโลกจะเติบโต33% ต่อปีต่อเนื่องจนถึงปี 2568 และมีมูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ และในปัจจุบันมีถึง 37 ประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจำนวนนี้รวมถึงประเทศไทยด้วย

ทาง บลจ.เอ็มเอฟซี เชื่อว่ากองทุน MCANN จะตอบโจทย์เทรนด์การเติบโตดังกล่า เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนที่ครอบคลุมทั้งในบริษัทที่ศึกษาวิจัย พัฒนา เพาะปลูก ผลิต ไปจนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลก อย่างบริษัท GW Pharmaceuticals สัญชาติ UK ที่ผลิต และจำหน่ายยาที่สกัดจากกัญชา-กัญชง สำหรับแก้โรคลมชักและยารักษาโรคปลอกประสาทอักเสบ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) หรือบริษัท Tilray Inc สัญชาติแคนนาดา ซึ่งเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) และกำลังจะเป็นบริษัทด้านกัญชา-กัญชงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังการควบรวมกับบริษัท Aphria Inc อีกทั้งกองทุน MCANN ยังบริหารพอร์ตแบบ Active และยืดหยุ่นเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนสอดคล้องกับสภาวะตลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง