'เชียงใหม่' เปิด Hospitel แห่งแรก

'เชียงใหม่' เปิด Hospitel แห่งแรก
19 เมษายน 2564
483

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ไฟเขียว ม.พายัพ ร่วม รพ.แมคคอร์มิค เปิด PIH Hospitel ขนาด 250 เตียงเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม รองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลักที่ผ่านการพักฟื้นมาแล้ว 7 วัน เข้ามากักตัวให้ครบ 14 วัน

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านพักนานาชาติภารดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้ามาตรวจความพร้อม Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเริ่มเปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 19เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีนายอภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ และ นายแพทย์มาโนช เล้าวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค นำชมภายใน PIH Hospitel โดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดำเนินงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาสู่ระบบการกักตัวที่ Hospitel ซึ่งขณะนี้ได้เปิดนำร่องที่มหาวิทยาลัยพายัพ และขณะนี้มีอีก 2 โรงแรมที่เป็นคู่สัญญาของโรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลราชเวช ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามา ขั้นตอนอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการขยับขยายให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง หรือผู้ป่วยสีเขียว ได้ย้ายออกจากโรงพยาบาลหลักมาดูอาการต่อในสถานที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

คลิปข่าว

ทั้งนี้ จากการเข้ามาตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถที่รองรับผู้ป่วยที่ประสงค์จะมากักตัวต่อที่นี่ได้ โดยตัวเลขสะสมผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 18 เมษายน 2546 มีจำนวนกว่า 2,233 ราย และมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้แล้วกว่า 40 ราย ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับการทรงตัว และจากการจัดโซนสีแต่ละอำเภอ พบว่า ในเขตอำเภอเมืองมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดลง แต่จะพบตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในพื้นที่ต่างอำเภอมากขึ้น จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง และครอบครัว

นายอภิชา กล่าวว่า ทางมหวิทยาลัยพายัพได้รับการอนุมัติจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดตั้ง PIH Hospitel หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจขึ้นมา ขนาด 250 เตียง โดยปรับเปลี่ยนจากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และหอพักนักศึกษา ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการเพ่ื่อช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่ในการบำบัดรักษารองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่ผ่านการพักพื้นจากโรงพยาบาลสนามหลักของจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 วัน และพักฟื้นจนครบระยะเวลากักตัวและหากเป็นปกติ ภายใต้ระบบการกักตัวที่มีการรักษาพยาบาลตามเกณฑ์ของภาครัฐกำหนดไว้

มหาวิทยาลัยพายัพเล็งเห็นว่าภารกิจนี้ เป็นการสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ในการบำบัดรักษา รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้มีทางเลือก และเป็นการหมุนเวียนผู้ป่วยติดเชื้อจากโรงพยาบาลหลักที่มีอาการดีขึ้น และเข้ามาสู่ระบบการกักตัวของทาง PIH Hospitel โดยมาตรการควบคุม และป้องกันโรคนั้น ได้กำหนดให้อาคารแห่งนี้เป็นพื้นที่ปิด มีการจัดระบบทางเดินทางเข้าออกเพียงทางเดียว มีการโซนนิ่งแบบแยกส่วนตัว เช่น โซนปฎิบัติการของทีมแพทย์-พยาบาล, โซนที่พักรักษาตัว, โซนลำเลียงสิ่งของ และอาหาร และโซนจัดเก็บขยะติดเชื้อ

คลิปข่าว

นพ.มาโนช กล่าวว่า สำหรับการบริการของ PIH Hospitel จะใช้ระบบปิด มีทีมแพทย์ และพยาบาล เข้าประจำตลอด 24 ชั่วโมงให้กับผู้ป่วยที่เข้ามากักตัวแบบสมัครใจ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะส่งต่อมาไปยังโรงพยาบาลแมคคอร์มิคทันที โดยมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 1 ต่อ 20 คน รวมไปถึงใช้ระบบการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด พร้อมทั้งใช้การสื่อสารระบบออนไลน์ระหว่างทีมแพทย์ และทีมพยาบาลกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้ป่วยได้มั่นใจถึงระบบการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัย

ทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้กำหนดแพคเกจสำหรับคนไทย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ Standard Room พักได้ 2 คน ราคาคืนละ 1,000 บาท และห้อง Deluxe RooM พักได้ 3 คน ราคาคืนละ 3,000 บาท โดยราคานี้รวมค่าอาหาร 3 มื้อ น้ำดื่ม และอปุกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน เช่น ชุดปรอทวัดไข้ส่วนตัว เจลแอลกอฮอล์ส่วนตัว และหน้ากากอนามัยตลอด 7 วัน โดยก่อนที่จะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19เข้ามานั้น ทางโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามก็เป็นผู้พิจารณาส่งผู้ป่วยเข้ามา หลังจากนั้น จะมีการให้ผู้ป่วยลงทะเบียนเข้าพัก และกรอกเอกสารออนไลน์แสดงการยินยอมให้รับการรักษา โดยจะมีทีม Medical Staffs ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิคคอยดูแล

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง