'ค่าระบาด'ระลอกใหม่ 'R 0' ยิ่งน้อย ยิ่งดีอย่างไร?

'ค่าระบาด'ระลอกใหม่ 'R 0' ยิ่งน้อย ยิ่งดีอย่างไร?

จากการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" ระลอกใหม่นี้ส่งผลให้ "ค่าระบาด"ระลอกใหม่อยู่ที่ 1.6 ซึ่งจะต้องทำให้ "R 0" น้อยกว่า 1 ให้มากที่สุด

วันนี้ (18 เม.ย.2564)เวลา 15.00 น.ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้"วัคซีนโควิด-19"  จำนวน 1 ล้านโดส เดือนเม.ย.2564 บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 599,800 โดส  ซึ่งคาดว่าในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นั้นจะฉีดทุกคนภายใน 2 สัปดาห์ คือ ภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ดังนั้น  หากเป็นบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องแจ้งมาทันที

  • ส.ส. ส.ว.ต้องฉีด "วัคซีนโควิด-19" ชี้พบปะประชาชน ติด 1 คนต้องกันตัวเป็น 100คน

นอกจากนั้นได้มีการฉีดควบคุมโรคระบาด พื้นที่สีแดง 100,000 โดส ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 149,200 โดส ตำรวจ/ทหารด่านหน้า 54,320 โดส ซึ่งในส่วนของกรณี ส.ส. ส.ว.จะไปฉีดวัคซีนก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ คือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากมีภารกิจต้องพบปะพี่น้องประชาชนอยู่มาก สังเกตจากมีท่านรัฐมนตรี ท่าน ส.ส. เวลาติดเชื้อ 1 คนต้องกักตัวคนอีกมากเป็น 100 คน การฉีดไว้ก็จะป้องกันได้มาก

มีสำรองไว้ในภาวะฉุกเฉินอีก 98,680 โดส อย่างกรณี การระบาดบางจุด อย่างตลาดบางแค ตลาดกลางกุ้ง สถานบันเทิงทองหล่อ เป็นต้น

  • "ค่าระบาด"ระลอกใหม่ "R 0"บ่งบอกการกระจายเชื้อ

ทั้งนี้ มีจำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" ของประเทศไทย ในวันที่ 17 เม.ย.2564 รวม 3,262 โดส จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 2,876ราย ผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 386 ราย ส่วนจำนวนได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.2564-17 เม.ย.2564) รวม 608,521 โดสใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 526,706 ราย และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 81,815 ราย

จากการแพร่ระบาดของโรคนั้น "ค่าระบาด" ระลอกใหม่(1-18 เม.ย.64) จะได้ยินคำว่า "0" (R nought หรือ R Zero) ซึ่งหมายถึงค่าตัวเลขหนึ่ง คนติดเชื้อ 1 คนจะกระจายไปกี่คน เช่น ถ้า R เท่ากับ 1 แปลว่าติด 1 คน ติดไปอีก 1 คน การระบาดค่อนข้างคงที่

  • "R 0" ต้องควบคุมให้น้อยกว่า 1 ให้มากที่สุด 

แต่หาก R มากกว่า 1 หมายถึงติด 1 คน กระจายไป 2 คน จะมีการระบาดแบบก้าวกระโดดไปเรื่อยๆ ดังนั้น ทางระบาดวิทยาต้องควบคุมสถานการณ์ให้ "0" น้อยกว่า 1 ให้มากที่สุด อย่างตอนระบาดรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 4-8 เม.ย.ตอนนั้นค่า R เท่ากับ 2 กว่าๆ และจากนั้นจึงมีการปิดสถานบันเทิง การเพิ่มก็จะลดลง โดยขณะนี้ค่า "0" อยู่ที่ 1.6 แนวโน้มการระบาดเริ่มชะลอตัว และคาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงเรื่อยๆ

ด้าน นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนว่าการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วนั้น ควรตรวจในห้องปฎิบัติการที่มีความปลอดภัยในความปลอดเชื้อระดับ 3  โดยวิธี Plaque Reduction Neutralization Test(PRNT) ซึ่งการตรวจด้วย Rapid test อาจจะได้ผลที่ไม่ตรง

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการฉีดครบ 2 เข็ม จะเห็นได้ว่าซิโนแวคมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้น และสามารถป้องกันไวรัสได้อย่างดี ส่วนเรื่องการกลายพันธุ์ของแต่ละสายพันธุ์นั้น ขณะนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับห้องปฎิบัติการต่างๆ ในการติดตามข้อมูลข่าวสารว่ามีการแพร่กระจายเข้ามาในสังคมไทยหรือไม่ ขอให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังและดูแลตัวเอง