เปิด 10 ข้อปฏิบัติลดเสี่ยง 'โควิด-19' ช่วงเดินทางหลังสงกรานต์

เปิด 10 ข้อปฏิบัติลดเสี่ยง 'โควิด-19' ช่วงเดินทางหลังสงกรานต์
17 เมษายน 2564
612

กรมอนามัย ห่วงเดินทางกลับหลังสงกรานต์ หวั่นการ์ดตก แนะปฏิบัติเข้มช่วยลดเสี่ยง "โควิด-19"

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ประชาชนที่เดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์โดยใช้บริการขนส่งสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยง "โควิด-19" พร้อมแนะประเมินตนเอง   ผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย"

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า หลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางกลับมาทำงานตามปกติ จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะมีมาตรการคัดกรองพนักงานและผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์

2. ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดหรือลดจำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวลงให้เหลือเพียง 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อไม่ให้แออัด

3. มีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส

4. มีการทำความสะอาดห้องส้วมในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุก 2 ชั่วโมง ทำความสะอาดยานพาหนะ พื้นผิวสัมผัส และอุปกรณ์ภายในที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อยๆ

5. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด

6. ในส่วนของการปฏิบัติตัวสำหรับพนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หากต้องมีการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน ให้พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ระหว่างทาง

7. พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาด เก็บรวบรวมขยะ ต้องสวมถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังปฏิบัติงาน

8. สำหรับผู้โดยสาร ควรล้างมือก่อนขึ้นรถโดยสารหรือเครื่องบิน สวมหน้ากากตลอดเวลาขณะเดินทาง ซึ่งผลการสำรวจอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม–15 เมษายน 2564 ผู้ตอบจำนวน 13,639 พบว่าประชาชนสวมหน้ากากเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 93.75 โดยสวมตลอดเวลา ร้อยละ 76.63

9. ขณะเดินทางขอให้งดกินอาหารเครื่องดื่ม ควรนำกลับไปกินที่บ้านแทน และให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น ลดการใช้บริการห้องน้ำเท่าที่จำเป็น และต้องสังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมาจากพื้นที่เสี่ยง มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหอบ หรือมีอาการที่พบเพิ่ม คือ ตาแดง มีผื่นแดงตามตัว น้ำมูก น้ำตาไหล ควรไปพบแพทย์ทันที

10. สามารถเข้าไปประเมินตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" เพื่อประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อหรือไม่ เป็นการปกป้องคนในครอบครัวและเพื่อนในที่ทำงานไม่ให้เป็นโควิด-19

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง