การเงิน

MINT - ซื้อ

ประมาณการ 1Q64F: เข้าสู่ช่วง low season

Event

ประมาณการ 1Q64F

Impact

คาดว่าผลขาดทุนปกติใน 1Q64F จะอยู่ที่ 5 พันล้านบาท

หากไม่รวมรายการพิเศษ (อย่างเช่น ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์) เราคาดว่า MINT จะมีผลขาดทุนปกติ 5 พันล้านบาทใน 1Q64F จากที่ขาดทุนปกติ 4.3 พันล้านบาทใน 4Q63 โดยปัจจัยสำคัญที่กดดันผลประกอบการ QoQ ได้แก่ i) เป็นช่วง low season ของธุรกิจโรงแรมในยุโรป และ ii) ผลการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศไทยแย่ลง (Figure 2) เนื่องจาก COVID-19 กลับมาระบาดอีกระลอกในเดือนมกราคม 2564

เราคาดว่าอัตราการเติบโตของ RevPar โรงแรมที่ MINT เป็นเจ้าของใน 1Q64F จะอยู่ที่ -76% YoY (จาก -81% YoY ใน 4Q63) จาก i) ผลการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศไทยอ่อนแอ และ ii) EBIT margin หดตัว 12.6ppts QoQ เป็น -40.9% จากอัตรากำไรที่อ่อนแอของธุรกิจโรงแรม ในขณะเดียวกัน SSSG ก็ติดลบเพิ่มขึ้นเป็น -20%% (4Q20: -13.7%) จากผลการดำเนินงานที่ซบเซาของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย

RevPar ยังมีแนวโน้มอ่อนแอใน 1Q64F

เราคาดว่าอัตราการเติบโตของ RevPar ใน 1Q64F จะยังติดลบอยู่ที่ -76% YoY (จาก -81% YoY ใน 4Q63) โดยผลการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศไทยจะเป็นตัวฉุด ซึ่งคาดว่า RevPar ของโรงแรมในไทยจะติดลบเพิ่มขึ้นเป็น -85% YoY (จาก -78% ใน 4Q63) ในขณะที่คาดว่าของโรงแรมในยุโรปจะดีขึ้นเล็กน้อยเป็น -71% YoY (จาก -82% YoY ใน 4Q63) เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปดีขึ้น

คาดว่า SSSG จะติดลบมากขึ้น QoQ

เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารของ MINT กระจุกตัวอยู่ในประเทศไทย (Figure 10) เราจึงคาดว่า SSSG ใน 1Q64F จะติดลบเพิ่มขึ้นเป็น -20% YoY จาก -13.7% YoY ใน 4Q63 แต่ในแง่บวก ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดย SSSG เพิ่มขึ้นถึง 40% YoY จากฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว (Figure 5)

Valuation & Action

ท่ามกลางสภาวะที่ COVID-19 กลับมาระบาดในประเทศไทยอีกระลอก เราเชื่อว่าผลกระทบด้านลบน่าจะจำกัดเพราะรัฐบาลจะพยายามหาจุดสมดุลระหว่างความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน และผลกระทบด้านลบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจไทย ในขณะเดียวกัน เราคาดว่าการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป น่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นในระยะยาวที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัว เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 38.00 บาท อิงจาก EV/EBITDA ปี 2565F ที่ 15.7x เท่ากับค่าเฉลี่ยระยะยาวของ MINT

Risks

ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง, COVID-19 ระบาดนานกว่าที่คาดไว้