'ชัยวุฒิ' ไฟแรงชงแนวคิด '5G สมาร์ทซิตี้' - คาด15 สร้างเม็ดเงิน 5 ล้านล้านบาท

'ชัยวุฒิ' ไฟแรงชงแนวคิด '5G สมาร์ทซิตี้' - คาด15 สร้างเม็ดเงิน 5 ล้านล้านบาท
16 เมษายน 2564 | โดย ปานฉัตร สินสุข
349

ดีอีเอสชู 5Gซิตี้ เมืองต้นแบบต่อยอดจากสมาร์ทซิตี้ หวังให้ครอบคลุม 6 เซ็กเตอร์ทั้งเกษตร สาธารณสุข การศึกษา กระจายทั่วประเทศ คาดอีก 15 ปีข้างหน้า สร้างมูลค่าเพิ่มถึง 5 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ดีอีเอสได้ดำเนินการพัฒนาสมาร์ท ซิตี้ในพื้นที่จังหวัดแล้ว 36 จังหวัด และกำลังดำเนินการเพิ่มอีก 4 พื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ และเร่งดำเนินการอาเซียน ดิจิทัล ฮับ เพื่อให้เป็นนครแห่งอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งของอีอีซี ซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้าง นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

"ที่ผ่านมา เราอาจได้เห็นสมาร์ท ซิตี้ นำร่องไปบ้างแล้วในบ้างจังหวัดที่เป็นเรือธงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงการนำเอา 5G มาใช้ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี) ที่กำลังผลักดันกันอยู่ ซึ่งดีอีเอสจำเป็นต้องขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม"

นอกจากนี้ จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน ในการบริหารโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญเพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง เช่น ไอโอที , การวิเคราะห์ข้อมูล, 5G แอพพลิเคชั่น, สมาร์ท ดีไวซ์, โรบอติกส์ ,คลาวด์ และ ดิจิทัล เซอร์วิส

เขา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์พัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย มีตัวเลขที่น่าสนใจ จากแหล่งที่มา We are social 2021 ระบุว่า คนไทย ประมาณ 69.88 ล้านคนมีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ประมาณ 90.66 ล้านอุปกรณ์ คิดเป็น 129.7% นั้นหมายความว่ามีประชาชนมากกว่าครึ่งที่มีโทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เครื่องการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของคนไทยจะอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 44 นาที ต่อวัน

มูลค่าสินค้าในตลาดอีคอมเมิรซ์ประมาณ 7,290 ล้านดอลลาร์ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นตัวเข้ามาดิสรัปชั่นที่จะมีผลกระทบมากที่สุดในขณะนี้ คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยี 5G ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น

ซึ่งในอนาคต คาดว่า ความต้องการในการใช้งาน 5จี ของผู้บริโภค จะแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยคาดว่าในปี 2570 จะมีคนไทยจะใช้งาน 5จี ไม่ต่ำกว่า 70 ล้านรายหรือประมาณ 73% ของจำนวนประชากรในประเทศ โดย 5จี จะช่วยส่งผลให้ในอีก 15 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ 5จี อยู่ที่ 2.3 - 5 ล้านล้านบาท  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง