โควิด19รอบใหม่ 14 วันติดเชื้อมากกว่ารอบแรก 11 เดือน เกือบ 2 เท่า

โควิด19รอบใหม่ 14 วันติดเชื้อมากกว่ารอบแรก 11 เดือน เกือบ 2 เท่า
15 เมษายน 2564
178

ติดโควิด 19 ใหม่ 1,543 ราย กระจายใน 72 จังหวัด ระลอกใหม่ 14 วัน ยอดติดเชื้อมากกว่าระลอกแรก 11 เดือน เกือบ 2 เท่า

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 15 เม.ย.2564 ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,543 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบบริการ 1,161 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 379 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย กระจายใน 72 จังหวัด จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ เช่น ระนองและสตูล โดยพื้นฐานเดิมคือ มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น กลุ่มเสี่ยงยังอยู่ในวัยทำงานที่มีการเดินทางเคลื่อนที่ ผู้ป่วยสะสมรวม 37,453 ราย ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล(รพ.) 8,973 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 97 ราย ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่เดือนเม.ย.2564 ผู้ป่วยสะสม 8,973 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย 

เทียบอัตราป่วย-ตาย3ระลอก

นพ.เฉวตสรร กล่าวอีกว่า สำหรับการเสียชีวิตในแต่ละระลอกเป็นอย่างไรนั้น จากข้อมูลพบว่า ในระลอกเดือน ม.ค. -14 ธ.ค. 63 (11 เดือนครึ่ง) มีผู้ป่วย 4,237 ราย รักษาหาย 98.58% เสียชีวิต 60 ราย คิดเป็นอัตรา 1.42% จากนั้นระลอกเดือน ธ.ค. 63 (3 เดือนครึ่ง) ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63-31 มี.ค.64 มีผู้ป่วย 24,626 ราย รักษาหาย 99.86% เสียชีวิต 34 ราย คิดเป็น 0.14% ส่วนระลอกใหม่เดือน เม.ย. 64 ตั้งแต่วันที่ 1-14 เม.ย.64 (14 วัน) มีผู้ป่วย 7,074 ราย โดยกำลังรักษาและรักษาหายคิดเป็น 98.58% พบเสียชีวิต 3 ราย คิดเป็น 0.03%

ฉีดวัคซีนแล้ว 5.81แสนโดส

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า สถานการณ์จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-14 เม.ย. รวม 581,308 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 507,360 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 73,948 ราย


"เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครติดเชื้อ การป้องกันตนเองและครอบครัวดีที่สุด ขอให้งดกิจกรรมรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก"นพ.เฉวตสรรกล่าว

นพ.เฉวตสรร กล่าวด้วยว่า สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 803,194 ราย สะสม 138,826,004 ราย มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 13,513 ราย สะสม 2,985,425 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดยังเป็นสหรัฐอเมริกา อินเดียและบราซิล ขณะที่ ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด คือ อินเดีย รายใหม่ 199,569 ราย รองมาคือ สหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ 78,439 ราย เป็นยอดต่ำกว่าแสนมาระยะหนึ่งที่นานพอสมควร บราซิล พบรายใหม่ 75,998 ราย ส่วนประเทศที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ บราซิล รายใหม่ 3,462 ราย สะสม 362,180 ราย รองมาเป็นอินเดีย สหรัฐอเมริกาและโปแลนด์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: