'โฆษก บช.น.' เตือน 'ม็อบ' ชุมนุมวันนี้ เสี่ยงผิด พรก.ฉุกเฉิน-พรบ.ควบคุมโรค

'โฆษก บช.น.' เตือน 'ม็อบ' ชุมนุมวันนี้ เสี่ยงผิด พรก.ฉุกเฉิน-พรบ.ควบคุมโรค
15 เมษายน 2564
370

'พล.ต.ต.ปิยะ' วอนประชาชน เห็นแก่ชาติบ้านเมือง อย่าออกมาร่วมชุมนุม เสี่ยงทำผิดกฎหมาย และโควิดระบาด

15 เมษายน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. กล่าวว่า ตามที่ได้มีการประกาศชักชวนให้ออกมาร่วมกันชุมนุมผ่านโซเชียลมีเดีย ได้ประชาสัมพันธ์นัดหมายทำกิจกรรม 

1.กลุ่ม UNME  of Anarchy(หมู่บ้านทะลุฟ้า) นัดหมายบริเวณสะพาน ชมัยมรุเชฐ ในวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

2. กลุ่มนายปัญญาวี  มีผึ้ง และนายเจษฎา  ศรีปลั่ง นัดหมายเดินทางไปทำกิจกรรม ที่เรือนจำธนบุรี เรือนจำธัญบุรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยจะหมุนเวียนไป ในวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.

 จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมในวัน-เวลาดังกล่าวนั้น ทราบว่า ท่านอาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.การร่วมกันชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เป็นความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.การกระทำใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการกระทำความผิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 20) ข้อ 3 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ขอเตือนผู้ชุมนุมที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมนั้น นอกจากจะเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายแล้ว อยากให้เห็นแก่ประเทศชาติและส่วนรวมเป็นหลัก อย่าออกมาชุมนุมในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในช่วงนี้ เพราะจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนซึ่งอยู่ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประชาชนได้รับความลำบากมามากพอแล้ว จึงอยากเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมอย่าได้ออกมาทำกิจกรรมใดๆ อันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในห้วงเวลานี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง