'บางกอกแอร์เวย์ส' ปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร 3 แห่งชั่วคราว

'บางกอกแอร์เวย์ส' ปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร 3 แห่งชั่วคราว

'บางกอกแอร์เวย์ส 'ประกาศปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร"สำนักงานใหญ่ (ถ.วิภาวดีรังสิต) เชียงใหม่ ภูเก็ต" เป็นการชั่วคราว 16 – 25 เม.ย.64 พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดีรังสิต), สำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานภูเก็ต เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 เม.ย.2564  

 ผู้โดยสารสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 และโทร 02-270-6699 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น.) 

- อีเมล [email protected] 

- PG Live Chat https://bit.ly/PGLiveChatTH 

 

ทั้งนี้ พนักงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จะปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการทำงานที่บ้าน(Work from home) ยกเว้นพนักงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานหน้างาน เช่น งานบริการผู้โดยสารภาคพื้น งานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน งานซ่อมบำรุงอากาศยาน

รวมถึงงานที่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ  โดยพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเข้มงวดในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ แว่นตา หมั่นล้างมือสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงการดูแลตนเอง ในกรณีที่เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือพบปะกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่/สถานเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อฯ 

 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด