แอพพลิเคชัน 'ลูกบ้าน' แก้ปัญหาคนไข้โควิดล้นโรงพยาบาล

แอพพลิเคชัน 'ลูกบ้าน' แก้ปัญหาคนไข้โควิดล้นโรงพยาบาล
14 เมษายน 2564
376

3 หน่วยงานผนึกกำลังพัฒนา แอพพลิเคชั่น "ลูกบ้าน" ที่ใช้ระบบการบันทึกข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับสมาชิกในบ้าน ชุมชน องค์กร แพทย์ และ ผู้ดูแลสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีระบบการแจ้งเตือนหากมีเหตุผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพ หรือ อุณหภูมิร่างกาย

161840496388
เพื่อตอบสนองต่อภาวะคนไข้โควิดล้นโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท วิสดอม คอนเนค จำกัด ได้จัดทำแอปพลิเคชันชื่อว่า ลูกบ้าน (LookBaan) เพื่อใช้เป็นระบบการติดตามสุขภาพที่พร้อมรายงานตลอดเวลา ซึ่งถ้าหากประชาชนมีอาการหนักขึ้นก็จะมีการคัดกรองวินิจฉัยให้คำแนะนำเบื้องต้นด้วยแพทย์เพื่อให้แอดมิตเข้าโรงพยาบาล 

161840510619

โดยเปิดให้ชุมชน หมู่บ้าน โรงพยาบาล คลินิก สถานประกอบการ และประชาชน ใช้ฟรี นอกจากนั้นยังสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยการสร้างชุมชนสุขภาพส่วนตัวที่สามารถพูดคุย หารือกับคุณหมอและเภสัชกร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในขณะนี้ทีมแพทย์ สจล. สามารถให้คำแนะนำทางการแพทย์ฟรี โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดโดยใช้คำค้นหา LookBaan บน Google Play Store หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วสามารถติดต่อกับแพทย์ผู้เชียวชาญโดยการเพิ่มคุณหมอเป็นเพื่อนได้อย่างง่าย เช่น หมอหัวใจ, หมอเบาหวาน, หมอโควิด, หมอกัญชา เป็นต้น

161840500937
สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ร้านยา และบุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งผู้นำชุมชน ที่สนใจนำระบบไปใช้ หรือร่วมกันให้คำปรึกษาทางการแพทย์กับประชาชน สามารถติดต่ออาจารย์ นายแพทย์ อนวัช เสริมสวรรค์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0816399848 หรือติดต่อผ่านเวปไซต์ http://lookbaan.com/th เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสร้างบัญชีพรีเมี่ยมของตนเองหรือองค์กรได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง