กำชับ'สถานีขนส่ง-ปั้มน้ำมัน'ล้างจุดเสี่ยง 'ส้วมสาธารณะ'

กำชับ'สถานีขนส่ง-ปั้มน้ำมัน'ล้างจุดเสี่ยง 'ส้วมสาธารณะ'
14 เมษายน 2564
73

กรมอนามัย ย้ำ"สถานีขนส่ง – ปั๊มน้ำมัน"ล้างจุดเสี่ยงในห้องน้ำ "ส้วมสาธารณะ"คุมเข้มความสะอาดลดเสี่ยงโควิด-19 รองรับการเดินทางกลับ ของประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์

การเดินทางกลับหลังเทศกาล "วันสงกรานต์" นอกจากต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนและการกินอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้ว สิ่งหนึ่ง ที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อสุขอนามัยที่ดีในการเดินทางคือการใช้บริการห้องส้วมตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ "สถานีขนส่ง-ปั๊มน้ำมัน" และร้านอาหาร เป็นต้น​

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ซึ่งต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในสถานที่ต่างๆ ร่วมกัน ล้างห้องน้ำ "ส้วมสาธารณะ"ให้สะอาดเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับหลังเทศกาล "วันสงกรานต์" โดยเน้นการ ทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ได้แก่ พื้นห้องส้วม ซึ่งตรวจพบเชื้อโรคมากที่สุด ร้อยละ 41.1 บริเวณที่รองนั่งโถส้วม พบร้อยละ 24.4 ที่จับสายฉีดชำระ พบร้อยละ 18.8

ยังตรวจพบบริเวณ ราวจับ ที่กดโถส้วม และก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ร้อยละ 6.4 , 3.4 และ 2.9 ตามลำดับ เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีและลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ส้วมให้กับนักท่องเที่ยว

หนุนสถานประกอบการทำความสะอาด "ส้วมสาธารณะ"

โดยปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค รักษาระยะห่างขณะรอใช้ส้วม 1-2 เมตร เพื่อลดการเสี่ยง ติดเชื้อ"โควิด-19"ไม่เหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และรักษาความสะอาด ควรเช็ด ทำความสะอาดก่อนนั่ง ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใด นอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม เพราะวัสดุอาจไปอุดตันท่อ และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังการใช้ "ส้วมสาธารณะ"


​“ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้สนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) คือ สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) รวมทั้งการจัดการขยะ ควรจัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิดให้มิดชิดไว้บริการ เพื่อสุขลักษณะและป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง