'มทส.' ยกระดับความพร้อมรับมือโควิด! ระดมทีมเปิด 'รพ.สนาม' รองรับผู้ป่วย

'มทส.' ยกระดับความพร้อมรับมือโควิด! ระดมทีมเปิด 'รพ.สนาม' รองรับผู้ป่วย
14 เมษายน 2564
270

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ยกระดับความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมปรับการให้บริการ 'รพ.มทส.' เปิดเป็น โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยใน จังหวัดนครราชสีมา  

161832571478

รศ. รอ. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์ EOC มทส. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มทส. ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและพร้อมรับมือหากสถานการณ์มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง

พร้อมนี้ได้ยกระดับความพร้อมการดำเนินงานของ รพ.มทส. ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   โดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัยพื้นฐานทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ เพื่อร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ ในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยในเบื้องต้นมีนโยบายลดความแออัดของประชาชนที่จะมาติดต่อกับโรงพยาบาลโดยการจัดให้มีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เลื่อนกรณีรักษาที่ยังไม่จำเป็น ปิดคลินิกนอกเวลา ปิดคลินิก รพ.มทส. ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้นและสามารถดึงอัตรากำลังมาเสริมที่คลินิก ARI  ได้มากขึ้น ไม่รับผู้ป่วยส่งต่อจากนอกพื้นที่ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน และขอความร่วมมือในการงดเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ

161832616567

สำหรับการเตรียมความพร้อมที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่งจัดไว้เป็นสถานที่รองรับการเข้าพักรักษาตัวของผู้ป่วยปานกลางและผู้ป่วยหนัก จัดเตรียมห้องความดันลบรองรับ จำนวน 43 ห้อง ที่ชั้น 7 และ 9 สำหรับชั้น 11 จัดไว้เป็นสถานที่กักตัวของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.มทส. จัดเตรียมสถานที่กักตัวเฝ้าระวังที่หอพักสุรนิเวศ 17 (S17) จำนวน 66 ห้อง สำหรับบุคลากร มทส. และบุคคลภายนอก จัดสถานที่กักตัวเฝ้าระวังสำหรับนักศึกษา มทส. ที่หอพักสุรนิเวศ 13, 14 การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการป่วยเล็กน้อย จำนวน 200 เตียง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

1618326178100

รวมถึงการปิดสนามกีฬา สวนสาธารณะ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ แผนรับมือ หากมีการติดเชื้อและแพร่ระบาดในวงกว้าง เกิน 1,000 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา  และเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 รพ.มทส. สามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้สูงสุดวันละ 500 คน โดยจัดเตรียมสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนไว้ที่อาคารโภชนาการชั้น 2  สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก

“การเตรียมการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรับมือกับวิกฤติโควิดVID-19 ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ อย่างไรก็ตามโควิด-19  จะยังคงอยู่ไปอีกนาน เพราะฉะนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องปรับตัวตามวิถีใหม่ เพื่อให้เท่าทันกับการแพร่ระบาดของโรค ไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยง สถานที่อโคจร สถานที่ชุมชนที่มีคนแออัด คำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพราะการดูแลตัวเองคือวัคซีนที่ดีที่สุด ทั้งยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง” 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง