‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความยินดี ปธน.เวียดนามคนใหม่

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความยินดี ปธน.เวียดนามคนใหม่
12 เมษายน 2564
153

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” แสดงความยินดีไปยัง นายเหวียน ซวน ฟุก (Mr. Nguyen Xuan Phuc)

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายเหวียน ซวน ฟุก

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กรุงฮานอย

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสุขความสำเร็จ ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ขึ้นไป

ประชาชนชาวไทยชื่นชมยกย่องท่านประธานาธิบดีอย่างมาก ที่ผ่านมาท่านได้ดำเนินการสนับสนุนและทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับไทยให้ใกล้ชิดสนิทสนมและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่าน ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนาน และความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ให้พัฒนายั่งยืนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง