โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ 'หลวงปู่ทองอินทร์'-'พระครูวิมลปัญญาคุณ' 

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ 'หลวงปู่ทองอินทร์'-'พระครูวิมลปัญญาคุณ' 
12 เมษายน 2564
520

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “หลวงปู่ทองอินทร์” วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชพัชรญาณมุนี” ขณะที่ “พระครูวิมลปัญญาคุณ” วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ขึ้นชั้นสามัญที่ “พระปัญญาวชิรโมลี”

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

1.พระอธิการทองอินทร์ กตปุญฺโญ เป็น พระราชพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปคือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

2. พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระปัญญาวชิรโมลี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161821789679แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง