‘จุรินทร์’ สั่งพาณิชย์ เกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ เน้นนโยบายเชิงรุกเพื่อ ‘เกษตรกรยิ้มร่า’ รับพืชผลออกสู่ตลาด

‘จุรินทร์’ สั่งพาณิชย์ เกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ เน้นนโยบายเชิงรุกเพื่อ ‘เกษตรกรยิ้มร่า’ รับพืชผลออกสู่ตลาด
11 เมษายน 2564
109

“จุรินทร์” สั่งพาณิชย์ เกาะติดสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ ด้านมัลลิกา เผย “เกษตรกรยิ้มร่า” ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ทั้งข้าวเปลือกเหนียว มันสำปะหลัง ทุเรียน มะพร้าว

10 เมษายน 2564 เวลา 9.00 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาพืชผลการเกษตรอย่างใกล้ชิด

จากรายงานข้อมูลสินค้าเกษตรสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมีนาคม 2564 นั้น กรมการค้าภายในรายงานสรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรรายสัปดาห์ ซึ่งมีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ สินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว มันสำปะหลัง ทุเรียน มะพร้าวผลแก่ หอมแดง และหอมหัวใหญ่

ทั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมาก ซึ่งนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คือ ให้ติดตามประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเชื่อมโยงประสานงานทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนทำการตลาดล่วงหน้าให้เกิดประสิทธิผล

161811495456

นางมัลลิกา กล่าวว่า อย่างไรก็ตามมีสินค้าที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะนี้คือไข่ไก่ โดยรายงานระบุว่า ปริมาณไข่ไก่สะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับการส่งออกไข่ไก่ชะลอตัว ขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในสัตว์ปีกสำคัญ รวมถึงราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายจุรินทร์ได้ให้กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว คาดว่าจะผ่อนคลายปัญหาได้ในระดับหนึ่งจึงให้ติดตามสถานการณ์ต่อไป

"ส่วนทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยจะออกกระจุกตัวมากในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม ขณะที่การส่งออกยังมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งประเทศนำเข้าปลายทางเข้มงวดการตรวจสอบสินค้าและมาตรฐานสินค้าในสถานการณ์นี้ เป็นการเพิ่มขั้นตอนการส่งออกและเพิ่มต้นทุนสินค้า ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากในช่วงทุเรียนออกสู่ตลาดมากและต้องเร่งส่งออกเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงให้ติดตามและแก้ไขปัญหารายงานทุกระยะต่อไป" นางมัลลิกา กล่าว

นอกจากนั้น นางมัลลิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของนายจุรินทร์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังให้เชื่อมโยงระหว่างพาณิชย์จังหวัดซึ่งทำหน้าที่ "ทีมเซลล์แมนจังหวัด" กับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ประจำต่างประเทศซึ่งเป็น "ทีมเซลล์แมนประเทศไทย" เชื่อมโยงประสานงานเพื่อหาออเดอร์หรือตลาดให้กับสินค้าแต่ละจังหวัดด้วย ทั้งหมดเป็นนโยบายการทำงานเชิงรุกและใช้ออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญในการเจรจาการค้าซึ่งภารกิจด้านนี้มีความคืบหน้าไปมากก็จะได้เปิดเผยให้ทราบต่อไป

161811504833

161811507197

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง