‘ในหลวง ราชินี’ พระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย สุโขทัย

‘ในหลวง ราชินี’ พระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย สุโขทัย
10 เมษายน 2564
236

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

161804185048พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

161804182630

วันนี้ (10 เม.ย.64) เวลา 09.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ไปประชุมติดตามสถานการณ์ในการแก้ปัญหาการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ 

161804184455

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 560 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

161804186685

ในโอกาสนี้ องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย​ และผู้ทุพพลภาพ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

161804182334

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 84 ตำบล 843 หมู่บ้าน เกิดวาตภัย ด้วยอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง เมื่อวันที่​ 3 เมษายน​ 2564​ ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายและราษฎรได้รับผลกระทบ รวม 560 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ อำเภอสวรรคโลก และอำเภอเมืองสุโขทัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ต่อไปด้วยแล้ว

161804191297

161804189857

161804192471

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง