มติควบรวมเทสโก้โลตัสขัดต่อกฎหมาย ข้อกล่าวหาที่กขค.ต้องสู้คดี

มติควบรวมเทสโก้โลตัสขัดต่อกฎหมาย ข้อกล่าวหาที่กขค.ต้องสู้คดี
11 เมษายน 2564 | โดย ประภาศรี โอสถานนท์
12,612

บอร์ดแข่งขันทางการค้า ฮึดสู้ ปมคดี ดีลซีพีควบโลตัส  หลังองค์กรผู้บริโภค พึ่งศาลขอเพิกถอนคำสั่ง  ลั่น ทุกขั้นตอนถูกกฎหมาย

จบเหมือนไม่จบ สำหรับดีลประวัติศาสตร์ที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)หรือบอร์ดแข่งขันทางการค้า ไฟเขียวอนุญาตให้บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวล ลอปเม้นท์จำกัด ควบรวมกิจการกับ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส จำกัดได้ โดยการควบรวมกิจการดังกล่าวมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท ถือเป็นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การค้าปลีกของประเทศ

ล่าสุดศาลปกครองรับคำร้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอีก 36 องค์กรผู้บริโภค ยื่นฟ้องกรณีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) มีมติอนุมัติให้บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวล ลอปเม้นท์จำกัด ควบรวมกิจการกับ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส จำกัด ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

การควบรวมครั้งนี้จึงยังไม่จบสมบรูณ์ เพราะหลังศาลปกครองรับคำร้องของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคแล้วต้องดำเนินการไปตามกระบวนการของกฏหมาย ซึ่งคาดว่าคงต้องใช้เวลา เบื้องต้น ปมประเด็นสำคัญที่มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคขอให้ศาลมีคำสั่งทางปกครอง คือ การขอให้เพิกถอนมติกขค.ที่อนุญาตให้มีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทซีพี รีเทล ดีเวอร์ลอปเม้นท์ จำกัด  กับบริษัทเทสโก้ สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเห็นว่า มติของบอร์ดการแข่งขันทางการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

161795077999

 

มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคได้ยกเหตุผล ว่า การควบรวมครั้งนี้ทำให้เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ มีอำนาจเหนือตลาดอย่างสมบูรณ์ในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก  โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นถึง 83.97% ซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารสำคัญหลายประการ ทั้ง วัตถุดิบ  สินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป สินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งนำไปสู่การผูกขาดทางการค้า  ทำให้กลไกตลาดไม่เป็นอิสระ  ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

การผูกขาดในลักษณะนี้ ถือว่าขัดต่อ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้มีการแข่งขันมากที่สุดภายใต้หลักเสรีและเป็นธรรม และขัดต่อสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างอิสระตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

นอกจากนี้กระบวนการการพิจารณาของบอร์ดแข่งขันทางการค้ายังไม่โปร่งใสขัดต่อกฎหมายอีกคือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กล่าวคือไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป  การลงมติครั้งนี้มีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการที่ลงมติไม่เห็นชอบ จะไม่มีสิทธิกำหนดเงื่อนไขเชิงโครงสร้างและเงื่อนไขเชิงพฤติกรรม และไม่เปิดเผยรายชื่อคณะอนุกรรมการที่พิจารณาคำขออนุญาต ซึ่งอนุกรรมการบางคนอาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขออนุญาตหรือไม่

ด้านบอร์ดแข่งขันทางการค้า โดยประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า“สกนธ์ วรัญญูวัฒนา” ยืนยันว่า บอร์ดแข่งขันทางการค้าทำตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560  แต่ก็พร้อมที่จะชี้แจงตามที่ศาลให้ทำคำชี้แจง เบื้องต้น ทางกรรมการแข่งขันทางการค้า ได้ส่งหนังสือขอขยายเวลาในการทำคำสั่งชี้แจงต่อศาลปกครองในกรณีให้มีความคุ้มครองนั้นออกไปเป็นวันที่ 22 เม.ย. 2564 และคำชี้แจงถึงมติของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่อนุญาตให้กลุ่มซีพีควบรวมเทสโก้โลตัสได้อาจไม่ชอบด้วยกฏหมาย ได้ขอขยายเวลาออกไปเป็นวันที่ 15 พ.ค.64 เพื่อให้มีเวลาในการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ซึ่งประเด็นสำคัญคือ การแก้ข้อกล่าวหาที่ว่า “มติของกขค.ไม่ชอบด้วยกฏหมาย”ถือเป็นโจทยใหญ่ของกขค.

แน่นนอนว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องนำข้อมูลข้อมูลเท็จจริงของแต่ละฝ่ายนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ซึ่งอาจกินเวลาเพราะไม่สามารถบอกว่าได้ การพิจารณาของศาลจะใช้เวลานานเท่าไร แต่กระบวนการทางธุรกิจหลังจากการควบรวมยังคงดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากศาลยังไม่ได้คำสั่งให้ดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่ง  ซึ่งคงต้องลุ้นระทึกต่อไปว่าหลังจากนี้ศาลจะมีคำสั่งอย่างไร ดีลที่ว่าง่ายอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดเสียแล้ว!!

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง