ไลฟ์สไตล์

'เราชนะ' เช็คสิทธิ www.เราชนะ.com กลุ่มพิเศษรับ 'เงินเยียวยา' 7 พันบาท 9 เม.ย.นี้

"เราชนะ" เช็คสิทธิ www.เราชนะ.com กลุ่มพิเศษเช็ควิธีรับ "เงินเยียวยา" รวดเดียว 7 พันบาท ตรวจสอบสถานะได้วันที่ 9 เมษายน 2564

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ในโครงการ เราชนะ เช็คสิทธิผ่านการลงทะเบียนคัดกรองสิทธิ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินเยียวยาไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมมาตรการผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง รวมไปถึงกลุ่มพิเศษ และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ภาครัฐได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ โดยการใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ก็ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้  

เรื่องนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงความคืบหน้าสำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิช่วยเหลือเงินเยียวยาในกลุ่มดังกล่าวนั้น สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาทในวันที่ 9 เมษายน 2564

  • ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ เราชนะ เช็คสิทธิ เงินเยียวยา กลุ่มพิเศษ 

ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ เช็คสิทธิ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 นั้น สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1. ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

  • โดยเข้าไปที่เมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ หรือ คลิกที่นี่
  • กรอกรายละเอียดหมายเลขประชาชน 13 หลัก 
  • ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย 
  • วันเดือนปีเกิด 
  • จากนั้นกดเมนู ตรวจสอบสถานะ จากนั้นระบบก็จะแสดงผลการทบทวนสิทธิขึ้นมา

2. Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

โดยผู้ผ่านการคัดกรองจากสามารถใช้จ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

'เราชนะ' เช็คสิทธิ www.เราขนะ.com กลุ่มพิเศษรับ 'เงินเยียวยา'

นอกจากนั้น ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ เช็คสิทธิ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564

จะสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติรับเงินเยียวยา จาก www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินเยียวยาดังกล่าวไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้ซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือวันที่สิ้นสุดมาตรการเราชนะ ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.

  • ช่องทางตรวจสอบสถานะ เราชนะ เช็คสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-111-1144 กด 2 - 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-109-2345 กด 3 - 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ
02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ - ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
02-111-1144