ความเป็นมาศาลจังหวัดสุโขทัย

ความเป็นมาศาลจังหวัดสุโขทัย
8 เมษายน 2564
152

ภายหลังจาก เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย เผยแพร่ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"

161787437814

ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย จ.สุโขทัย วันที่ 8 เมษายน 2564 นั้น 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย เผยแพร่คลิปวีดีโอโดยเรื่อง สุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ศาลจังหวัดุโขทัย ความเป็นมาของศาลจังหวัดสุโขทัย ว่า 

161787436974

ความเป็นมาของศาลจังหวัดสุโขทัย นับเนื่องจากวันที่ 1 เมษายน 2475 ได้ยกเลิกจังหวัดสุโขทัยรวมท้องที่เข้าไว้ในการปกครองของจังหวัดสวรรคโลก ด้วยผลแห่งการนี้ ในวันที่ 1 เมษายน 2475 จึงยุบรวมศาลจังหวัดสุโขทัยเข้ารวมกับศาลจังหวัดสวรรคโลก คดีที่ค้างพิจารณาอยู่ค้างในศาลจังหวัดสุโขทัย ให้โอนอำนาจมาอยู่ในจังหวัดสวรรคโลก คดีที่ค้างการพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดสุโขทัยให้โอนมาอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดสวรรคโลก 

161787437010

ศาลจังหวัดสุโขทัยรวมเข้ากับศาลจังหวัดสวรรคโลกประมาณ 3 ปีเศษ ก็ได้ที่พระบัญญัติจัดตั้งที่ทำการศาลจังหวัด ที่อำเภอสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก เรียกว่า ศาลจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2478 ให้มีเขตท้องที่อำเภอสุโขทัยธานี อำเภอคลองตาล อำเภอบ้านไกร บรรดาคดีของ 3 อำเภอนี้ที่ค้างพิจารณาในศาลสวรรคโลกในวันจัดตั้งศาลจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดสุโขทัย จึงกลับมาที่เดิม 

161787437030

ต่อมาในปี 2482 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอบางแห่ง จึงให้เปลี่ยนนามจังหวัดสวรรคโลก เป็นจังหวัดสุโขทัย ส่วนจังหวัดสวรรคโลกเดิม คงมีฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในจังหวัดสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันนี้

ทางด้านการศาล ศาลจังหวัดสวรรคโลกนั้นยังคงอยู่ตามเดิม เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ จังหวัดสุโขทัย จึงแบ่งอำนาจศาลเป็น 2 ศาล  คือศาลจังหวัดสุโขทัยและศาลจังหวัดสวรรคโลก โดยในปีพุทธศักราช 2552 ศาลจังหวัดสุโขทัยได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารศาลที่ทำการหลังใหม่ขึ้น ทดแทนอาคารหลังเก่าซึ่งใช้งานมานานแล้วและมีสภาพคับแคบ ทรุดโทรม ไม่สะดวกต่อการพิจารณาคดีที่เพิ่มขึ้น 

161787437073

ศาลหลังใหม่นี้ ก่อสร้างสูง 3 ชั้น เป็นอาคารศาลขนาด 14 บัลลังก์เพื่อรองรับการขยายงานและให้เหมาะสมต่อประมาณคีดที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ  ซึ่งตัวอาคารสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ หลังคาปั้นหยา กว้างขวางและมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  พร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดี และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อที่ทำการศาลได้อย่างดี 

161787437273

อาคารที่ทำการศาลหลังใหม่นี้ สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 และศาลจังหวัดสุโขทัยย้ายมาเปิดทำการในอคารศาลหลังใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 อาคารศาลหลังเก่าโอนให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนั้น   

ปัจจุบันศาลจังหวัดสุโขทัย มีข้าราชการตุลาการจำนวน 9 คน ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 42 คนและมีผู้ประนีประนอมศาล จำนวน 13 คน  มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมตลอดท้องที่ 5 อำเภอ คืออำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอคีรีมาศ

161787437226

ศาลจังหวัดสุโขทัย วางแนวทางการบริหารงานศาล ตามนโยบายประธานศาลฎีกา บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามแนวทาง 5 ประการคือ เสมอภาค สมดุลย์ สร้างสรรค์ ส่งเสริม ส่วนร่วมเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว โดยสถิติศาลจังหวัดสุโขทัยในปีพุทธศักราช 2563 ที่ผ่านมาได้พิจารณาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีผู้บริโภคเสร็จไปแล้วทั้งสิ้น 5,538 คดี จากคดีที่คงค้างมาและคดีรับใหม่จำนวน 6,327 คดี 

161787476019

161787437391

161787439788

161787438729

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง