ครม.ไฟเขียว ร่างประกาศ ก.พาณิชย์ กำหนด 'เกลือ' ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ครม.ไฟเขียว ร่างประกาศ ก.พาณิชย์ กำหนด 'เกลือ' ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
8 เมษายน 2564
93

ครม. ไฟเขียวร่างประกาศ ก.พาณิชย์ กำหนด “เกลือ” เป็นสินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แก้ปัญหาราคาเกลือในประเทศ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาเกลือในประเทศตกต่ำ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างประกาศฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 

1. กำหนดให้เกลือตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย จำนวน 7 รายการ เช่น เกลือป่นสำหรับรับประทาน เกลือหินที่ไม่ผ่านกรรมวิธี เกลือสำหรับอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมยา เกลือสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ  เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออก ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก เพื่อแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 
2. กำหนดให้ผู้นำเข้าเกลือต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เช่น ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือกับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานที่กำหนด และต้องรายงานการนำเข้า การครอบครอง วัตถุประสงค์การใช้ เป็นรายเดือนต่อกรมการค้าต่างประเทศ
 
3. กำหนดให้ร่างประกาศนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 
นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า การที่ราคาเกลือของไทยตกนั้น ยังมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งที่ประชุม ครม.ได้ฝากให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลของไทย  เพื่อให้มีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง