คมนาคมสั่งทุกระบบขนส่งเพิ่มมาตรการคืนตั๋วไม่มีค่าใช้จ่าย ประเมินสงกรานต์ช่วงแพร่ระบาดเชื้อ

คมนาคมสั่งทุกระบบขนส่งเพิ่มมาตรการคืนตั๋วไม่มีค่าใช้จ่าย ประเมินสงกรานต์ช่วงแพร่ระบาดเชื้อ
8 เมษายน 2564
584

“คมนาคม” ออกประกาศคุมเข้มขนส่งสาธารณะ ป้องกันโควิด-19 หลังประเมินสงกรานต์นี้เป็นช่วงแพร่ระบาดของโรค สั่งทุกระบบขนส่งเพิ่มมาตรการคืนตั๋วไม่มีค่าใช้จ่าย

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ในฐานะประธานคณะทำงานภายใต้ประกาศกระทรวงคมนาคม มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรการ แนวทางการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ มีแนวโน้มทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง และมีความเป็นไปได้ว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการระบาดของโรคในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ตามมาตรการและแนวทาง ดังนี้

1.ให้หน่วยบริการระบบขนส่งการเดินทางในช่วงทศกาลสงกรานต์ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการอนุญาตให้ คืนตั๋วโดยสาร โดยไม่หักค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเดินทางก่อน 24 ชั่วโมงเดินทางวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้คืนก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชัดเจน

2.กรณีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และในเมือง ให้เข้มงวด ช่องทาง ทางตรวจ คัดกรอง และป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล เพิ่มความถี่ ให้มากที่สุด

3.ให้หมั่นดูแล ทำความสะอาด ทั้งบริเวณทุกผิวสัมผัส ห้องสุขา ช่องแอร์ ให้มากที่สุด โดยให้ทำทุกชั่วโมง

4.ให้ตรวจสอบ คัดกรอง พนักงานผู้ให้บริการ ในทุกระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยให้ทำสมุดตรวจสอบ อุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดที่สุด

5.ให้ทุกหน่วยงานรายงานรายชื่อ และจำนวนชำราชการ พนักงาน ผู้ติดเชื้อ ทุกวัน ทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดต่อกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งมาตรการกำกับ ดูแล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง