‘ในหลวง’ พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย จ.พิจิตร

‘ในหลวง’ พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย จ.พิจิตร
7 เมษายน 2564
67

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย  ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย  ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร        

161779230673

วันนี้ (7 เม.ย.64) เวลา 14.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,111 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจ 

161779232593

ในโอกาสนี้ องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชีนี  ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ   ในการนี้  องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพ  ซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

161779231543

จังหวัดพิจิตร ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย  ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนและมีลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564  ทำให้บ้านเรือนราษฎรใน 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร  อำเภอตะพานหินอำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอสากเหล็ก อำเภอสามง่าม อำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง อำเภอวชิรบารมี  อำเภอวังทรายพูน  อำเภอดงเจริญ   และอำเภอทับคล้อ  ได้รับความเสียหาย รวม 1,116  ครัวเรือน  บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย  จำนวน 1,116  หลัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ต่อไปด้วยแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง