บอร์ด ก.ล.ต.ไฟเขียว 'บิทคับ' รับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติ

บอร์ด ก.ล.ต.ไฟเขียว 'บิทคับ' รับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติ
7 เมษายน 2564
771

คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติวันนี้ให้ "บิทคับ ออนไลน์" เปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติ ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป หลังบริษัทแก้ไขระบบงาน-เพิ่มบุคลากรเพียงพอกับธุรกิจแล้ว

คณะกรรมการ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 ให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ภายหลัง Bitkub ได้ดำเนินการแก้ไขระบบงานต่างๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. มีมติสั่งการให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชี จนกว่า Bitkub จะแก้ไขระบบงานต่างๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะขนาดและปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Bitkub ได้แก้ไขระบบงานและบุคลากร รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานมายัง ก.ล.ต. แล้ว นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. พิจารณาแล้วเห็นว่า Bitkub ได้มีการแก้ไขระบบงานต่างๆ และบุคลากรให้เป็นไปตามการสั่งการข้างต้นแล้ว จึงมีมติให้ Bitkub สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 เม.ย. เป็นต้นไป โดยให้ Bitkub ควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนที่ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง