แนะวิธีเตรียมตัวก่อนเดินทาง 'สงกรานต์' ป้องกัน 'โควิด-19'

แนะวิธีเตรียมตัวก่อนเดินทาง 'สงกรานต์' ป้องกัน 'โควิด-19'
10 เมษายน 2564
1,518

"กรมอนามัย"  ห่วงประชาชนเดินทางช่วง "สงกรานต์" แนะวิธีเตรียมตัวก่อนเดินทางต้องเข้มป้องกันตนเองจาก "โควิด-19" ด้วยสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และก่อนเดินทางทุกครั้งต้องหมั่นสังเกตอาการ

ช่วงเทศกาล "สงกรานต์" การเดินทางด้วย "ขนส่งสาธารณะ" ที่ใช้เวลานาน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้ง่ายหากไม่มีการป้องกันตนเองที่ดี

จากผลการสำรวจอนามัยโพลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในการป้องกัน "โควิด-19" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ผู้ตอบจำนวน 7,705 คน พบว่า ภาพรวมประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไปที่สาธารณะร้อยละ 92.3 และสวมหน้ากากเมื่อไปขนส่งสาธารณะร้อยละ 94.5

  • เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง"สงกรานต์" ป้องกัน "โควิด-19

สำหรับสถานที่ที่ประชาชนไม่สวมหน้ากากมากที่สุดได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ รองลงมา ฟิตเนส โรงยิม และ สถานที่ท่องเที่ยว ตามลำดับ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี "กรมอนามัย" เปิดเผยว่า เมื่อจำเป็นต้องเดินทางขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมก่อนเดินทางในช่วง "สงกรานต์" เพื่อป้องกัน "โควิด-19" โดยเฉพาะการสวมหน้ากากตลอดเวลา หากเป็นประเภท "เครื่องบิน"ขอให้ งดหรือเลี่ยงกินอาหารบนยานพาหนะโดยรับใส่ถุงมาแทน

  • สังเกตอาการตนเอง ก่อนเดินทาง "สงกรานต์" 

หากเดินทางด้วยรถประจำทางอาจจะกินอาหารที่จุดพักรถแทน โดยขณะเดินทางขอให้เลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น และมีการ check in – check out ทุกครั้งเมื่อใช้บริการภายในอาคารสถานีขนส่ง

ที่สำคัญก่อนเดินทางต้องสังเกตอาการตนเองว่ามีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรส และต้องมีการคัดกรองความเสี่ยง โดยเฉพาะมีประวัติเสี่ยงหรือไม่ หรือได้ไปในสถานที่เสี่ยงซึ่งมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งหากมีจะต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ งดทำงานหรืองดเดินทาง และไปพบแพทย์ตรวจ

161768316326

อธิบดี "กรมอนามัย" กล่าวต่อว่าสำหรับ"ผู้ประกอบการ"ขนส่งสาธารณะแต่ละประเภทต้องมีมาตรการคัดกรองพนักงานและผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :ลูกจ้างเฮ! แรงงานย้ำ'นายจ้าง'ให้ 'ลูกจ้าง'หยุดงานช่วง 'สงกรานต์'เพิ่ม

                   แนะเดินทาง 'สงกรานต์64' คิดถึงกลับให้ถึง อย่างปลอดภัย

                  'สงกรานต์' ปี 64 บรรยากาศท่องเที่ยวไทยจะดีขึ้น หากคุมโควิดได้

  •  "พนักงานขับรถ-พนักงานต้อนรับ"สวมหน้ากากตลอดเวลา

จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่ให้แออัด มีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส มีการทำความสะอาดยานพาหนะ พื้นผิวสัมผัส และอุปกรณ์ภายในที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ

โดยเฉพาะห้องส้วมใน "สถานีขนส่งผู้โดยสาร" ควรทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนการปฏิบัติตัวของ "พนักงานขับรถ-พนักงานต้อนรับ"ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำเมื่อมีการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน หรือพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง