'รถโม่พลังงานไฟฟ้า' ยกระดับ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

'รถโม่พลังงานไฟฟ้า' ยกระดับ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

CPAC นำนวัตกรรม "รถโม่พลังงานไฟฟ้า" (EV Mixer Truck) มาใช้ในการขนส่งคอนกรีต ยกระดับและพัฒนา "อุตสาหกรรมการก่อสร้าง" ของประเทศ สู่ Green Construction ตลอดทั้ง Supply Chain เติบโตควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

วานนี้ (2 เมษายน 2564) "นายชนะ ภูมี" Vice President – Cement and Construction Solution Business และกรรมการบริหาร  CPAC ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า จากความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในการลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas, GHG)  

ด้วยแนวคิดการ "ขนส่งสีเขียว" (Green Fleet) บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) จึงนำ "รถโม่พลังงานไฟฟ้า" มาใช้ในการจัดส่งคอนกรีต โดยเริ่มใช้ที่โครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นโครงการเมกะโปรเจคใจกลางเมืองกรุงเทพ เป็นที่แรก และจะขยายผลไปตามหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต เป็นลำดับต่อไป นอกจากการขนส่งที่มีความตั้งใจช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

"เราคิดค้นพัฒนา "สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" (Green Product) มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ คอนกรีตรักษ์โลก ที่มีการนำเถ้าลอย (PFA) มาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ รวมถึงการนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ที่มีส่วนช่วยในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีต และในอนาคต เรามีแผนที่จะพัฒนา "โรงงานสีเขียว" (Green Batching Plant) โดยจะนำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอีกด้วย"

161742559591

จากความตั้งใจและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทุกบริษัทภายใต้กลุ่ม Cement and Construction Solution Business ได้ยึดแนวทางดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้ง Value Chain ตั้งแต่โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ที่มีการนำลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ (Waste Heat Power Generator)

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสำหรับขนส่งภายในโรงงาน และการพัฒนาปูนซีเมนต์ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ Green Construction สร้างสรรค์ "นวัตกรรมการก่อสร้าง" ที่ยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) คุณภาพชีวิตของคนในสังคม (Social) และมีบรรษัทภิบาล (Governance)

ทั้งนี้ นวัตกรรม "รถโม่พลังงานไฟฟ้า" (EV Mixer Truck) ใช้ในการขนส่งคอนกรีตด้วยพลังงานสะอาด ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย "รถโม่พลังงานไฟฟ้า" เมื่อเทียบกับรถโม่ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลแล้ว สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ได้ถึง 45 กรัม ต่อการขนส่ง 1 เที่ยว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) กลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ได้ถึง 26.5 ตัน/ปี/คัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้เพิ่มขึ้น 2,800 ต้น/ปี/คัน

ถือเป็นการยกระดับและพัฒนา "อุตสาหกรรมการก่อสร้าง" ของประเทศ สู่ Green Construction ตลอดทั้ง Supply Chain เติบโตควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน