ดีบุก เมตริกตันละ 821,130.00 บาท

ดีบุก เมตริกตันละ 821,130.00 บาท
2 เมษายน 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
8

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 2  เมษายน 2564

  • ประกาศราคาแร่

(บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                       เมตริกตันละ       821,130.00

2.สังกะสี                    เมตริกตันละ         86,510.00

3.ทองคำ                    กรัมละ                 1,735.90

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

161735197313

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง