ท่องเที่ยว

ตะลึง! ภาพเขียนสีโบราณ ขนาดใหญ่ที่สุดจ.กระบี่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3-5 พันปี

คลิปและภาพ คณะนักศึกษา ตะลึงภาพเขียนสีโบราณ ขนาดใหญ่ที่สุด จ.กระบี่ อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3-5 พันปี เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร กรรมการที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ , ผศ.วิเชียร โบบทอง รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ , ดร.กษิดิ์เดช ตรีทอง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

พร้อมด้วย กลุ่มอนุรักษ์ถ้ำจังหวัดกระบี่ นำคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 45 คน เข้าสำรวจ ภาพเขียนสีโบราณ ภายในถ้ำเขาตีบนุ้ย ม.1 บ้านหินราว ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อศึกเรียนรู้แหล่ง "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" เพื่อปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ โดยเข้าสำรวจบริเวณเพิงผา ภายในถ้ำ และรอบๆพบภาพเขียนสีโบราณ จำนวนมากกว่า 10 ภาพ เป็นรูปคนทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งภาพสัตว์ และรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ 3,000-5,000 ปี

161734311630

นายนิวัฒน์ กล่าวว่า ในการสำรวจครั้งนี้ ได้พบภาพเขียนสีโบราณ ที่มีขนาดใหญ่สุดในกระบี่ เท่าที่เคยสำรวจพบมาในจังหวัดกระบี่ เป็นภาพ รูปคน ยืนถืออะไรบางอย่างคล้ายกับนก โดยภาพดังกล่าวมีความสูงประมาณ 1 เมตร สร้างความตื่นตาแก่คณะที่มาสำรวจ เป็นอย่างมาก และมีการบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เบื้องต้นเป็นภาพเขียนสี ที่อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3-5 พันปี

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทางกรมศิลปากร ได้มีการเข้ามาสำรวจ เมื่อ ปี พ.ศ.2536 ปัจจุบัน ภาพเขียนสี บริเวณดังกล่าว เริ่มมีการผุกร่อน และจางหายไปตามกาลเวลา ซึ่งทางผู้นำท้องถิ่น ได้เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็น และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรุ้และอนุรักษ์ต่อไป

161734313472

161734314831