เทรนด์5จีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

เทรนด์5จีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
31 มีนาคม 2564
192

เมื่อเร็วๆนี้ใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G”

เมื่อเร็วๆนี้ใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบนิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดตั้งHuawei ASEAN Academy ในพื้นที่อีอีซี เพื่อจะเป็นแรงผลักดันสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G

ทั้งนี้เป็นการจัดตั้งสถาบันฯต่อจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่ของไทยได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการ (Demand Driven) คู่ไปกับการเพิ่มทักษะ 5G ในอีอีซี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งในอนาคตจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ

สอดคล้องกับรายงานTechnology and Innovation Report 2021 จัดทำโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด สาระส่วนหนึ่งระบุถึง ปัจจัยแวดล้อมต่อเทคโนโลยีด้านต่างๆรวมถึง 5G ด้วย 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง