ลดกฎหมาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ลดกฎหมาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
29 มีนาคม 2564 | โดย ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล คอลัมน์ โอกาสแห่งอนาคต
272

ถ้ากฎหมายเอื้อต่อการเติบโต เอื้อให้การประกอบธุรกิจง่าย ต้นทุนของทั้งระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชน หรือต้นทุนของภาคธุรกิจก็ต่ำ !

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: