ย้อนไทม์ไลน์ ‘ปารีณา ฟาร์มไก่’ ก่อน ศาลฎีกา สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ย้อนไทม์ไลน์ ‘ปารีณา ฟาร์มไก่’ ก่อน ศาลฎีกา สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
25 มีนาคม 2564
262

ย้อนไทม์ไลน์ ชะตาชีวิต "ปารีณา" ปมรุกที่ป่าสงวน ภายหลังจาก ศาลฎีกา มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พรป. ป.ป.ช. มาตรา 81 กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ปมรุกที่ป่าสงวนและที่ดินรัฐ

ภายหลังจาก วันนี้ 25 มี.ค.2564 ศาลฎีกา นัดฟังคำสั่งที่ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องกล่าวหา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ปมรุกที่ป่าสงวนและที่ดินรัฐ ล่าสุด ผู้พิพากษาศาลฯรับคำสั่ง ทำให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พรป. ป.ป.ช. มาตรา 81

  • ย้อนไทม์ไลน์ ชะตาชีวิต ปารีณา ปมรุกที่ป่าสงวน
  • 1.เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.5 กว่า 1,700 ไร่

ภายหลังถูกนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบที่ดิน ภ.บ.ท.5 กว่า 1,700 ไร่ ในพื้นที่ ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยเบื้องต้น น.ส.ปารีณา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เปิดความลับทางช่อง 9 อสมท ว่า ที่ดินดังกล่าวได้มานานมากแล้ว เป็นที่ดินที่รัฐบาลโดยกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าไปทำกินได้ และเสียภาษีดอกหญ้ามานานกว่า 10 ปี ทำอย่างถูกต้อง

  • 2.พื้นที่ฟาร์มไก่อยู่ในเขตของ ส.ป.ก. ประมาณ 1 พันไร่

12 พ.ย. 2562 สื่อหลายสำนักรายงานข่าวอ้างแหล่งข่าวในสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า ส.ป.ก.จ.ราชบุรี ดำเนินการตรวจสอบแปลงที่ดิน ฟาร์มไก่ เขาสน ที่ น.ส.ปารีณา อ้างว่าเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้นั้น พบว่า พื้นที่ฟาร์มไก่อยู่ในเขตของ ส.ป.ก. ประมาณ 1 พันไร่ และพบว่านายทวี ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี บิดาของ น.ส.ปารีณา มีชื่อเป็นผู้ถือครองตั้งแต่ปี 2554 อย่างไรก็ดีนายทวีอาจไม่มีคุณสมบัติครอบครองเนื่องจากมิได้เป็นเกษตรกรและคนยากจน

  • 3.ป.ป.ช.สั่ง จนท.ลุยสอบที่ดิน ภ.บ.ท.5 ‘ปารีณา’หลังถูกร้อง รุกป่า 1.7 พันไร่

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีที่ดินใช้ประโยชน์ที่ดิน ภ.บ.ท.5 กว่า 1.7 พันไร่ ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตทีมกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ ว่า เมื่อผู้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินยื่นต่อ ป.ป.ช. แล้วฝ่าย ป.ป.ช. มีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
ส่วนกรณีนายเรืองไกรยื่นเรื่องให้ตรวจสอบที่ดินของ น.ส.ปารีณา โดยเฉพาะนั้น จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการถือครองที่ดินด้วยหรือไม่ นายวรวิทย์ กล่าวว่า ต้องดูก่อนว่าประเด็นที่ดินที่ร้องเรียนมานั้น ไม่ว่าจะเป็นที่ดินประเภท ส.ป.ก. หรือ ภ.บ.ท. เป็นกรณีที่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. หรือไม่นั้น ต้องดูประกอบกับข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบ
นายวรวิทย์ กล่าวว่า ถ้าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตัวเองก็ไม่ต้องแจ้งอยู่แล้ว แต่ต้องดูก่อน เพราะรายการทรัพย์สินที่ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช. มีทั้งหมด 9 รายการ โดย 9 รายการนั้นจะมีรายละเอียดอธิบายไว้ว่าแต่ละข้อหมายถึงอะไร ดังนั้นต้องดูความหมายกรณีที่ดินว่าหมายถึงอะไร

161665018348

  • 4. ข้อมูลการแจ้งครอบครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551
นางปารีณา ปาจรียางกูร (ขณะนั้นแจ้งว่าสมรสกับ นายอุปกิต ปาจรียางกูร นักธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันเป็น ส.ว. และหย่ากันแล้ว) มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 41,951,530 บาท เป็นเงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 6,327,890 บาท ที่ดิน 30,273,640 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,050,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 23,506,413 บาท

ในส่วนของที่ดินแจ้งว่ามี 76 แปลง มูลค่ารวม 30,273,640 บาท โดยมีโฉนด น.ส.3 ก จำนวน 41 แปลง ในพื้นที่ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยที่ดินทั้งหมดถูกระบุหมายเหตุว่า จำนองไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และไม่ปรากฏที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 แต่อย่างใด

กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562
น.ส.ปารีณา แจ้งมีทรัพย์สินรวมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งสิ้น 169,666,795 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 29,731,411 บาท ในส่วนของที่ดิน แจ้งว่ามี 76 แปลง รวมมูลค่า 20,068,090 บาท โดยในส่วนที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 รวม 57 แปลง ตั้งอยู่ที่ ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มิได้ระบุวันเดือนปีที่ได้มา แต่ระบุหมายเหตุว่า มีมูลค่ารวมกันโดยประมาณ 2 แสนบาท
ในส่วนธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ของ น.ส.ปารีณา จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ น.ส.ปารีณา แจ้งต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อ ปี 2551 ระบุว่า มีรายได้จากเงินเดือน ส.ส. 1,251,960 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 189,000 บาท

กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อปี 2556 ระบุว่า มีรายได้จากฟาร์มเลี้ยงไก่ 30 ล้านบาท มีรายจ่ายค่าฟาร์มไก่ 20 ล้านบาท

กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อปี 2562 ระบุว่า มีเงินเดือน ส.ส. 1,362,720 บาท การเลี้ยงไก่ 109,962,076 บาท และการเลี้ยงวัว 675,000 บาท มีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.6 ล้านบาท และฟาร์มไก่ 107,770,454 บาท
น.ส.ปารีณา แจ้งว่ามีเงินลงทุนในบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 99/9 ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แจ้งประกอบธุรกิจกิจการฟาร์มไก่และรับจ้างเลี้ยงไก่ มี น.ส.ปารีณา เป็นกรรมการรายเดียว
….

เหล่านี้ คือ ชะตากรรมของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ
ก่อนถูกศาลฎีกามีคำสั่ง หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พรป. ป.ป.ช. มาตรา 81 ปิด ‘ตำนาน’ ปารีณา ฟาร์มไก่ ที่คนทั้งประเทศติดตาม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง