ไม่รอด! ศาลฎีกาสั่ง 'ส.ส.ปารีณา' หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เหตุคดีรุกที่ป่า

ไม่รอด! ศาลฎีกาสั่ง 'ส.ส.ปารีณา' หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เหตุคดีรุกที่ป่า

ศาลฎีกาสั่ง "ส.ส.ปารีณา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมรับคำร้อง ป.ป.ช. คดีรุกที่ป่า

วันนี้ (25 มี.ค.) ศาลฎีกา นัดฟังคำสั่งที่ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องกล่าวหา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ปมรุกที่ป่าสงวนและที่ดินรัฐ

ล่าสุด ผู้พิพากษาศาลฯรับคำสั่ง ทำให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พรป. ป.ป.ช. มาตรา 81 

โดยขั้นตอนหากองค์คณะพิจารณาพิพากษา มีคำสั่งให้รับคำร้อง จึงจะส่งสำนวนคำร้องของ ป.ป.ช. ให้ผู้คัดค้านทราบ รวมทั้งทำหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบถามผู้คัดค้าน โดยจะต้องกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกนี้ ให้คู่ความทราบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนจะมีการนัด พร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน จากนั้นจึงจะกำหนดนัดวันไต่สวน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  จับตา บรรทัดฐาน'ป.ป.ช.' คดี19ส.ส. ถือครองที่ดินตามรอย'ปารีณา'หรือไม่

โดยข้อ 12 วรรคสอง แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2561 บัญญัติไว้ด้วยว่า เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องแล้ว ผู้คัดค้านจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้ศาลแจ้งคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ทั้งนี้ น.ส.ปารีณา ผู้คัดค้าน ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับคดีรุกป่า ของ น.ส.ปารีณา ป.ป.ช. ได้ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง ดังนี้

1.ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา 

2.ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี