'แพทย์ประจำครอบครัว' ความคุ้นเคยของชาวต่างชาติ

'แพทย์ประจำครอบครัว' ความคุ้นเคยของชาวต่างชาติ
24 มีนาคม 2564 | โดย ปาริชาติ บุญเอก
253

ประเทศไทย ถือเป็นหมุดหมายหนึ่งที่ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ วางแผนมาใช้ชีวิตหลังเกษียณ ปัจจุบันมีกลุ่ม expatriate อยู่ราว 2.45 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับ “แพทย์ประจำครอบครัว” การพัฒนาบริการดังกล่าวจึงถือเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติได้

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่มีผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติอยู่อาศัยถาวร และผู้อยู่อาศัยในระยะยาว ประมาณ 10,000 – 15,000 ราย จากวัฒนธรรมและความคุ้นเคยกับ “แพทย์ประจำครอบครัว” ซึ่งทำหน้าที่ทั้งรักษาป้องกันโรค ให้คำแนะนำ และผู้ติดต่อประสานกับแพทย์แขนงอื่น ๆ ดูแลรักษาเบื้องต้นขั้นปฐมภูมิ ทำให้คลินิกแพทย์ประจำบ้าน เป็นอีกหนึ่งบริการที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติได้

“ไฮโก้ เอ็มมานูแอล” ผู้ก่อตั้ง Be Well Medical Center ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ Banyan Resort Hua Hin ให้ข้อมูลว่า ทุกวันนี้ ผู้คนในหัวหินยังมีความต้องการในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวสูง โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายของ Be Well Medical Center ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ถึง 80% ซึ่งจะคุ้นเคยกับ "แพทย์ประจำครอบครัว" จากประเทศบ้านเกิด อาทิ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรีย ขณะที่ชาวไทยเริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของการบริการเบื้องต้นแบบปฐมภูมิ ทำให้ปัจจุบัน เปิดมาเป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน มีสมาชิกรวม 1,200 คน เป็นชาวไทยอยู่ประมาณ 20% และกำลังมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

161655574155

ทั้งนี้ บริการของ Be Well Medical Center ครอบคลุมทั้งการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา โดยแพทย์ประจำ 2 คนและมีแผนที่จะเพิ่มแพทย์อีกในอนาคต รวมถึงบริการเจาะเลือดและทราบผลในเบื้องต้น ห้องจัดกระดูก กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด การฝั่งเข็มด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ห้องตรวจหู และโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตร ได้แก่ รพ.สมิติเวช รพ.บำรุงราษฏร์ รพ.กรุงเทพหัวหิน รพ.หัวหิน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์เชี่ยวชาญด้านกระดูก เดินทางมาตรวจเดือนละ 2 ครั้ง หรือแพทย์ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ 3 เดือนครั้ง เป็นต้น

ในอนาคตมีแผนในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรและเตรียมแผนรองรับผู้มาใช้บริการในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทางจากสถานการณ์ โควิด-19 และ คาดว่า "ชาวต่างชาติ" ที่พำนักในไทยจะเริ่มทยอยเดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิด ในไตรมาส 3 ปี 2564 เช่นกัน เนื่องจากบางกลุ่มไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หัวหินยังมีโรงแรมมากกว่า 2,755 แห่ง ซึ่งมีผู้เข้าพักประมาณ 60% ถือเป็นโอกาสอย่างมาก

161655577469

ขณะเดียวกัน ผู้มาใช้บริการและสมาชิกครอบคลุมทุกช่วงวัย แต่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 - 101 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงวัยและมีโอกาสเสี่ยงเป็น "โรคหัวใจ" ค่อนข้างมาก คลินิกจึงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำบริการในด้านการวินิจฉัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อให้มีการรักษาที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องและให้การดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยของคลินิกมากยิ่งขึ้น เพราะโรคหัวใจเป็นสาขาทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระดับสูง

ล่าสุด จับมือ ศูนย์ลิ้นหัวใจและอายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นพันธมิตรดูแลผู้ป่วย “โรคหัวใจ” ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบเจอในกลุ่มผู้สูงอายุ นับเป็นภัยเงียบที่อาจไม่มีอาการหรือสัญญาณบ่งชี้ชัดเจน หากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก บางครั้งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ โดย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำองค์ความรู้ของศูนย์โรคหัวใจ สนับสนุน Be Well Medical Center เพื่อช่วยในการดูแลรักษาพยาบาลโรคหัวใจจากขั้นปฐมภูมิจนถึงขั้นจตุตถภูมิ (Quaternary Care)

161655574479

"นพ.วัธนพล พิพัฒนนันท์" ผู้อำนวยการศูนย์ลิ้นหัวใจและอายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า โรคหัวใจที่พบบ่อยในผู้สูงวัย ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โรคลิ้นหัวใจเอเออร์ติกตีบ (Aortic valve stenosis) โรคหัวใจสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation) ภาวะหัวใจเต้นช้า และหัวใจล้มเหลว ที่พบบ่อยมากที่สุดคือ หัวใจห้องล่างเต้นรัว (Ventricular Tachycardia) หรือหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) อันเป็นชนิดของหัวใจเต้นผิดปกติที่พบบ่อยที่สุด และจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ตรงจุด โดยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว มักพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

161655574386

โดยการทำงานร่วมกัน ในเบื้องต้น นพ. วัธนพล เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ป่วยผ่านทาง Teleconsultation หรือโทรเวชกรรม ซึ่งเป็น Next Normal ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มีการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกครั้ง แต่หากต้องรับการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น ทาง Be Well Heart Clinic สามารถส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ และหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ก็สามารถกลับเข้าไปรับการดูแลที่คลินิกได้อย่างต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มต้นอันดีในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการรักษา

“สมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์ได้มีแผนดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการรักษาตามมาตรฐานของ รพ. ให้กระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง กทม. และหัวเมืองที่สำคัญของภูมิภาคต่าง ๆ ในราคาที่เหมาะสม ภายใต้โมเดลธุรกิจ “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” (Bumrungrad Health Network : BHN) โดยมุ่งเดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ

161655574128

นำจุดแข็งของโรงพยาบาลฯ ในด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ที่มีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญการ มีประสบการณ์ และมีศักยภาพสูง พร้อมด้วยสหสาขาวิชาชีพ ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและขยายการรักษาไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่

นอกจากนี้ยังเพิ่มกลยุทธ์ที่มุ่งขยายตลาดไปยังชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (expatriate) ที่มีอยู่ประมาณ 2.45 ล้านคน (ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานปี 2563) ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่หรือชุมชนต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีแนวทางร่วมกัน และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์หรือในทำเลที่มีศักยภาพ

161655574618

ทั้งนี้ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์ในประเทศไทย เนื่องด้วยเป็นเมืองที่ได้รับความนิยม ด้านการท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติยังนิยมเข้ามาทำงานอีกด้วย จากสถิติคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยและเลือกมาทำงานในพื้นที่หัวหิน

"ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีความสามารถในการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง หรือเรียกได้ว่าเป็น Demand ที่มีคุณภาพ จากข้อมูลปี 2562 ระบุว่ามีชาวต่างชาติ 10,000 – 15,000 คน พำนักอยู่ในหัวหินและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากยุโรปและสแกนดิเนเวีย  รวมถึงกลุ่มต่างชาติที่เกษียณอายุและใช้ชีวิตที่หัวหินเป็นบ้านหลังที่สอง โดยมองว่าเป็นสถานที่ ที่ดีสำหรับการพักผ่อน การท่องเที่ยว และอาศัยอยู่ในระยะยาว" สมศักดิ์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง