เครื่องดื่ม เทงบโฆษณา รับซัมเมอร์ อุตฯโฆษณา 2 เดือนแรกยังติดลบ 10%

เครื่องดื่ม เทงบโฆษณา รับซัมเมอร์  อุตฯโฆษณา 2 เดือนแรกยังติดลบ 10%
16 มีนาคม 2564 | โดย สาวิตรี รินวงษ์
285

แบรนด์ยัง “รัดเข็มขัด” ต่อเนื่อง 2 เดือนแรก เม็ดเงินโฆษณาสะพัดกว่า 16,000 ล้านบาท ติดลบ 10% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ หดตัว 14% ยักษ์ใหญ่เดิม “ยูนิลีเวอร์-เนสท์เล่-พีแอนด์จี” ยังทุ่มงบโปรโมทแคมเปญ ปั้นยอดขาย

นีลเส็น เปิดเผยเม็ดเงินโฆษณาเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่า 8,066 ล้านบาท ลดลง 14% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน เมื่อแบ่งประเภทสื่อ ทีวีโกยเงินโฆษณา 4,896 ล้านบาท ลดลง 12% สื่อนอกบ้านและสื่อเคลื่อนที 748 ล้านบาท ลดลง 25% สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 336 ล้านบาท ลดลง 37% สื่อสิ่งพิมพ์ 232 ล้านบาท ลดลง 24% วิทยุ 225 ล้านบาท ลดลง 25% สื่อในห้าง 46 ล้านบาท ลดลง 32% ส่วนสื่ออินเตอร์เน็ตมีมูลค่า 1,583 ล้านบาท

ทั้งนี้ 2 เดือนแรกของปี 2564 เงินโฆษณาสะพัดมูลค่า 16,119 ล้านบาท หดตัวลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทีวีครองเม็ดเงิน 9,230 ล้านบาท ลดลง 6% แต่ยังเป็นสื่อหลักครองเม็ดเงินสัดส่วนสูงสุด 60% สื่อนอกบ้านและสื่อเคลื่อนที่ 1,522 ล้านบาท ลดลง 23% สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 668 ล้านบาท ลดลง 37% สื่อสิ่งพิมพ์ 500 ล้านบาท ลดลง 20% วิทยุ 441 ล้านบาท ลดลง 29% สื่อในห้าง 99 ล้านบาท ลดลง 17% ส่วนสื่ออินเตอร์เน็ตมีมูลค่า 3,166 ล้านบาท

สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่ 2,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% และกลุ่มสื่อและการตลาด 2,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง 2,038 ล้านบาท ลดลง 2% และกลุ่มยาพึ่งกลับมาใช้จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ มีมูลค่า 921 ล้านบาท ลดลง 2% และกลุ่มยานยนต์ 828 ล้านบาท ลดลง 15% โดยกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวยังคงใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน มีมูลค่า 148 ล้านบาท ลดลง 79% ขณะที่กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับใช้จ่ายเงินโฆษณา 102 ล้านบาท เติบโต 162%

สำหรับบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดของปีนี้ 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่า 740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือ โดฟ โฆษณาทางสื่อทีวีมูลค่า 31 ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ เรโซนา โฆษณาทางสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท ตามด้วยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มูลค่า 615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108% แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดคือ ซอสแม็กกี้ ใช้จ่ายผ่านสื่อทีวีมูลค่า 37 ล้านบาท รองลงมาคือผลิตภัณฑ์นม S26 โฆษณาผ่านสื่อทีวีมูลค่า 30 ล้านบาท และบริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดคือ รีจอยส์ ใช้จ่ายผ่านสื่อทีวีมูลค่า 23 ล้านบาท รองลงมาคือ โอเลย์ โฆษณาทางสื่อทีวีมูลค่า 18 ล้านบาท

ส่วนแบรนด์ที่ใช้จ่ายเงินโฆษณาสูงสุด ได้แก่ เครื่องดื่มโค้ก มากกว่า 141 ล้านบาท ตามด้วย 29ช้อปปิ้ง กว่า 125 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน ส่วนอาร์เอส มอลล์ ใช้เงินกว่า 110 ล้านบาท โตโยต้า ใช้จ่ายกว่า 90 ล้านบาท ยาสีฟันเทพไทย ใช้เงินกว่า 80 ล้านบาท เป็นต้น โดย 10 อันดับแรกเทงบโฆษณาเพิ่ม มีเพียงอาร์เอส มอลล์ ที่ใช้เงินลดลง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง