ประกาศราคาแร่ (15 มี.ค.64)

ประกาศราคาแร่ (15 มี.ค.64)
15 มีนาคม 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
105

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

                                                      (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                           เมตริกตันละ     873,730.00

2.ทองคำ                        กรัมละ               1,680.33

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 15 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง