'โออาร์' แจ้งตลาดฯ ไม่ได้ใช้กรีนชู 390 ล้านหุ้น เตรียมส่งคืน ปตท.

'โออาร์' แจ้งตลาดฯ ไม่ได้ใช้กรีนชู 390 ล้านหุ้น เตรียมส่งคืน ปตท.
12 มีนาคม 2564
1,293

กรีนชูหุ้น "โออาร์" ครบกำหนดใช้สิทธิ 12 มี.ค.นี้ "เกียรตินาคินภัทร" ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเตรียมส่งคืน ปตท. เหตุราคาซื้อขายสูงกว่าราคาจอง 18 บาท จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 390 ล้านหุ้น ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ได้ยืมหุ้นจำนวนดังกล่าวจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ OR เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการรักษาระดับราคา

โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะดำเนินการจัดหาหุ้นจำนวนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่หุ้นของ OR เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งคืนให้แก่ ปตท. โดยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ OR จัดสรรไว้สำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว และ/หรือดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ OR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืนให้แก่ ปตท.

ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดหาหุ้นส่งคืนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 ในการนี้ ปตท.ได้รับแจ้งว่า ในช่วงระยะเวลา 30 วันจนครบกำหนดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 12 มี.ค. การซื้อขายหุ้นของ OR ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีการซื้อขายต่ำกว่าราคา IPO ที่ระดับราคา 18 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจึงไม่มีความจำเป็นในการใช้กระบวนการในการรักษาระดับราคาด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ OR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉะนั้นเมื่อวันที่ 12 มี.ค. ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจึงได้แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR จำนวน 390 ล้านหุ้นเพื่อส่งคืนให้กับ ปตท.

ทั้งนี้ OR จะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเพื่อคืนให้แก่ ปตท. และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง