โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ ‘พระมหาประนอม’ เป็นพระราชาคณะ

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ ‘พระมหาประนอม’ เป็นพระราชาคณะ
7 มีนาคม 2564
952

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ "พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร" เป็นพระราชาคณะ นามว่า "พระเมธีวชิรโสภณ"

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม 6 ประโยค) วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161511243710

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง