'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ชาวสวนยาง เช็ค ธ.ก.ส. โอนงวด 4 ยังเหลืองบ 2.8 พันล้าน

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ชาวสวนยาง เช็ค ธ.ก.ส. โอนงวด 4 ยังเหลืองบ 2.8 พันล้าน
4 มีนาคม 2564
43,777

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง เช็ค ธ.ก.ส. โอนงวด 4 แล้ว 1.34 ล้านราย ยังเหลืองบ 2.8 พันล้าน

ความคืบหน้า "เงินประกันรายได้เกษตรกร" กรณีการประกันรายได้ยางพาราปี 2 งวดที่ 4 เคาะราคากลางอ้างอิงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ได้มีการโอนเงินแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ล่าสุดวันนี้ 4 มีนาคม 2564 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ติดตามนโยบายและแจ้งให้เกษตรกรชาวสวนยางทราบว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ว่าสามารถโอนเงินให้เกษตรกรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงินงบประมาณ 6,853.91 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ 1.83 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 9,717.99 ล้านบาท งบประมาณยังคงเหลือ 2,864.08 ล้านบาท

โดยการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งข้อมูลมาเดือนละครั้งถ้าหากราคายางต่ำลงมากเงินที่เหลือก็อาจไม่พอต้องขอเพิ่มแต่ถ้าราคายางสูงขึ้นงบที่เหลือนี้ยังพอใช้อยู่

161483476668

ทั้งนี้ คณะกรรมการเกณฑ์แถลงราคากลาง อ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เคาะจ่ายเงินงวดที่ 4 นี้ จากการคำนวณราคากลางอ้างอิงในเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้คือ

 • 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคายางที่ประกันรายได้ 60.00 บาทต่อกิโลกรัม งวดนี้ราคากลางอ้างอิงการขาย 54.93 บาทต่อกิโลกรัม จะได้รับชดเชย 5.07 บาทต่อกิโลกรัม
 • 2. น้ำยางสด (DRC 100%) ราคายางที่ประกันรายได้ 57.00 บาทต่อกิโลกรัม งวดนี้ราคากลางอ้างอิงการขาย 46.99 บาทต่อกิโลกรัม จะได้รับชดเชย 10.01 บาทต่อกิโลกรัม
 • 3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคายางที่ประกันรายได้ 23.00 บาทต่อกิโลกรัม ราคากลางอ้างอิงการขาย 20.54 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะได้รับชดเชย 2.46 บาทต่อกิโลกรัม จึงขอแจ้งเกษตรกรชาวสวนยางให้ทราบทั่วกันและสามารถตรวจสอบบัญชีของตนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

อย่างไรก็ตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนั้นยังมีมาตรการคู่ขนานอีก 8 โครงการ เป็นโครงการจากรัฐบาลเพื่อยกระดับราคา ดังนี้

 • 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
 • 2. การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวม
 • 3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ
 • 4. โครงการสต๊อกสำรองเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือสต๊อก 51,000 ตัน
 • 5. การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
 • 6. สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
 • 7. การสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ (20,000 ล้านบาท)
 • 8. การควบคุมปริมาณการผลิต เป้าหมาย 400,000 ไร่

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง "เงินประกันรายได้เกษตรกร" คลิก 

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา https://chongkho.inbaac.com/

อ้างอิง - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. baac.or.th / ติดต่อ ธ.ก.ส. 02-555-0555

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง