ประกาศราคาแร่ (3 มี.ค.64)

ประกาศราคาแร่ (3 มี.ค.64)
3 มีนาคม 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
57

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564

                                                             (บาท / หน่วย)


1.ดีบุก                                     เมตริกตันละ       749,330.00

2.สังกะสี                                  เมตริกตันละ         85,550.00

3.ทองคำ                                  กรัมละ                1,681.37

4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์         เมตริกตันละ       450,330.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 3 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง