'เราชนะ' กลุ่มพิเศษรอบแรก ทราบผลคัดกรองพรุ่งนี้ เช็ควันรอรับเงินทีเดียว 4,000 บาท

'เราชนะ' กลุ่มพิเศษรอบแรก ทราบผลคัดกรองพรุ่งนี้ เช็ควันรอรับเงินทีเดียว 4,000 บาท
3 มีนาคม 2564
79,413

ตรวจสอบสิทธิ์ "เราชนะ" กลุ่มพิเศษรอบแรก ทราบผลคัดกรองพรุ่งนี้ เช็ควันรอรับเงินทีเดียว 4,000 บาท

โครงการ "เราชนะ" กรณีกลุ่มประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ เราชนะกลุ่มพิเศษ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่ง กระทรวงการคลัง เปิดจุดรับลงทะเบียนกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

ก่อนหน้านี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีผู้มาลงทะเบียนแล้วประมาณกว่า 1.5 ล้านราย คาดว่า อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.7-1.8 ล้านราย มากกว่าเป้าหมายที่เดิมตั้งไว้เพียง 1 ล้านราย ดังนั้น เมื่อนำไปรวมกับกลุ่มที่ได้รับสิทธิเดิม จะทำให้มีจำนวนรายที่จะได้รับการเยียวยาเพิ่มจากเป้าหมายเดิม โดยอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึงจำนวน 3.2 ล้านราย

“ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่มาลงทะเบียนผ่านแบงก์รัฐและจุดบริการเคลื่อนที่นี้ เราพบว่า มีจะมีความซ้ำซ้อนกับยอดที่ลงทะเบียนทั่วไปด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนอาจจะใช้สมาร์ทโฟนบุคคลในครอบครัวมาลงทะเบียนก่อน จากนั้น เมื่อรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนผ่านจุดบริการและแบงก์รัฐ จึงมาลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังนั้น ยอดลงทะเบียนจริงของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะอยู่ที่ 1.7-1.8 ล้านราย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กลุ่มพิเศษเราชนะรอบแรก

ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มพิเศษรอบแรก ที่ลงทะเบียนไปแล้วระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท 

สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่

  • ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
  • ไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟน
  • ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ 
  • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ มีดังนี้

  • 1. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 1.9 ล้านคน
  • 2. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 33,084.5 ล้านบาท
  • 3. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.2 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 35,939.2 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 29.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 69,023.7 ล้านบาท
  • ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 1

1. ขอทบทวนสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
2. ประกาศผลการคัดกรองในวันที่ 4 มีนาคม 2564
3. ระบบจะเริ่มโอนเงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง วันที่ 11 มีนาคม 2564

  • ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 2

1. ขอทบทวนสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564
2. ประกาศผลการคัดกรองในวันที่ 19 มีนาคม 2564
3. ระบบจะเริ่มโอนเงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง วันที่ 25 มีนาคม 2564

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเราชนะ เช็คสิทธิลงทะเบียนทบทวนสิทธิสามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

  • ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ "เราชนะ"

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง) หรือ คลิกที่นี่

3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

- ชื่อ - นามสกุล

- วัน เดือน ปี เกิด

4. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู "ทบทวนสิทธิ"

161310971513

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง