'เงินประกันรายได้เกษตรกร' เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี
3 มีนาคม 2564
142,018

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" เช็ค ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี

ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แจ้งโอนเงินแล้ว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 63/64 โดยข้อมูลเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 4

โดยใช้ข้อมูลที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร งวดที่ 4 รายละเอียด ดังนี้

1. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
2. กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ณ หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน
3. การคำนวณปริมาณผลผลิต ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560/61 ปี 2561/62 และปี 2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เท่ากับจำนวน 3,419 กิโลกรัม คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน
4.ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 กิโลกรัมละ 0.20 บาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. สาขาขุขันธ์ ได้แจ้งแจ้งโอนเงินแล้ว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 63/64 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564

161473802081

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือเกษตรกร "เงินประกันรายได้เกษตรกร" คลิก 

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา https://chongkho.inbaac.com/

อ้างอิง - baac.or.th / ติดต่อ ธ.ก.ส. 02-555-0555

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง