แจ้งได้! ‘รถบรรทุก’ ติดไฟสปอตไลต์รบกวนสายตา โทษปรับ 5 หมื่นบาท

แจ้งได้! ‘รถบรรทุก’ ติดไฟสปอตไลต์รบกวนสายตา โทษปรับ 5 หมื่นบาท
2 มีนาคม 2564
119

แจ้งได้! “รถบรรทุก” ติดตั้งไฟสปอตไลต์จำนวนมาก รบกวนสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน มีความผิดตามกฎหมายปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนกรณี "รถบรรทุก" มีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลต์ (Spot light) ที่ด้านหน้ารถจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดอาการสายตาพร่ามัว เนื่องจากโคมไฟสปอตไลต์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์ โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสง ไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสง (Cut-off Line) เพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกัน

ดังนั้น รถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลต์จึงก่อให้เกิดอันตรายและอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ขบ. ได้กำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกไว้แล้วซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย โคมไฟแสงพุ่งไกล (ไฟสูง) แสงขาว/เหลืองอ่อน จำนวน 2 ดวง ติดที่ด้านหน้าระดับเดียวกันทั้งข้างซ้ายและขวา โคมไฟแสงพุ่งต่ำ (ไฟต่ำ) แสงขาว/เหลืองอ่อน จำนวน 2 ดวง ติดที่ด้านหน้าระดับเดียวกันทั้งข้างซ้ายและขวา และต้องมีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าโดยจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา หรือส่องขึ้นสูงเกินไปจนทำให้รบกวนสายตาผู้อื่น โคมไฟแสดงความกว้าง (ไฟหรี่) แสงขาว/เหลืองอ่อน จำนวน 2 - 4 ดวง ติดที่ด้านหน้าระดับเดียวกันทั้งข้างซ้ายและขวา โคมไฟเลี้ยวชนิดไฟกระพริบแสงเหลือง ติดที่ด้านหน้า 2 ดวง ด้านท้าย 2 - 4 ดวง โคมไฟท้าย จำนวน 2 - 4 ดวง โคมไฟหยุด จำนวน 2 - 4 ดวง โคมไฟถอยแสงขาว จำนวนไม่เกิน 2 ดวง โคมไฟส่องป้ายทะเบียนแสงขาว อย่างน้อย 1 ดวง และโคมไฟแสดงส่วนสูงแสงเขียว จำนวน 4 ดวง ที่ด้านหน้าบนตัวถังส่วนบรรทุกหรือหลังคารถด้านหน้าและ 2 ดวงแสงแดงที่ด้านท้าย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบ. ได้กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการเข้มงวดกวดขัน "รถบรรทุก" ในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลต์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของรถบรรทุกให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนด

นอกจากนี้ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลต์ 

161470265779

สามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ รวบรวมแจ้งได้ที่

ขบ. จะดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ โดยค่าปรับส่วนแรกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือจะนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมอบให้ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: