'นายกฯตู่' ชื่นชมกระทรวงทรัพย์ฯ ช่วยภัยแล้ง ย้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อน

'นายกฯตู่' ชื่นชมกระทรวงทรัพย์ฯ ช่วยภัยแล้ง ย้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อน
2 มีนาคม 2564
94

'นายกฯตู่' ชื่นชมกระทรวงทรัพย์ฯ ช่วยภัยแล้ง ย้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อน

161467558178

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เผยถึงความห่วงใยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ที่มีต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ พร้อมชื่นชมกระทรวงทรัพย์ฯ ที่ได้เร่งแก้ไขปัญหา ระบุ อยากชวนพี่น้องเกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวในช่วงหน้าแล้ง แนะ ต่อยอด “น้ำแร่โซดา” ห้วยกระเจา เป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชน ย้ำ ดื่มได้ ต้องผ่านกระบวนการกรอง ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้งอย่างหนักทั่วประเทศ และมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน เป้าหมายสำคัญ เพื่อให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ทั้งเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตร โดยมอบหมายกระทรวงทรัพย์ฯ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่ง นายกฯ ได้เน้นย้ำ ให้มีการตรวจสอบคุณภาพและระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้มีการศึกษาเส้นทางน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ความสำคัญในการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม ตลอดจนต้องการเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวในช่วงหน้าแล้งเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ

พร้อมกันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด


รมว.ทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพย์ฯ ได้เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ทั้งการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล โดยเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่มีปริมาณน้ำมาก ส่งผ่านระบบกระจายน้ำให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลน ซึ่งในปีงบนี้ มีการก่อสร้างในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็มเพิ่มเติม รวมทั้ง การสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ในการให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ฟรี ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำ ขณะที่ น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จะมีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากเดิม มีการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อนำมาใช้ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ที่จะทำให้เกษตรกรและพื้นที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุมมากขึ้น ตลอดจน การเติมน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยธรรมชาติฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาการลดระดับลงของชั้นน้ำบาดาล


พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ยังได้เรียนเชิญ นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ “น้ำแร่โซดา” ซึ่ง นายกฯ แนะว่า สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ เน้นย้ำว่า น้ำแร่โซดา ที่ดื่มได้ ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการกรองก่อน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ติดตั้งระบบกรองและผลิตเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดตลอดจนตู้บริการแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้ทดลองดื่มแล้ว

161467561385

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: