‘ในหลวง’ มี’พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

‘ในหลวง’ มี’พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
1 มีนาคม 2564
281

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายมิลอราด ดอดิก

ประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

กรุงซาราเยโว

ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชน ทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง