กกพ.ขยับไทม์ไลน์ยื่นเสนอโรงไฟฟ้าชุมชนหลังสงกรานต์

กกพ.ขยับไทม์ไลน์ยื่นเสนอโรงไฟฟ้าชุมชนหลังสงกรานต์
2 มีนาคม 2564
388

กกพ. ชงบอร์ด 3 มี.ค.นี้ ไฟเขียว(ร่าง) ระเบียบและประกาศรับซื้อไฟ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ คาดขยับไทม์ไลน์ยื่นเสนอโครงการเป็นหลังสงกรานต์ เตรียมสรุปผลขีดเส้นโครงการเอสพีพีไฮบริดเฟิร์ม ภายใน มี.ค.นี้ เสนอกระทรวงพลังงานพิจารณา

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด กกพ. ในวันที่ 3 มี.ค.นี้ ทางสำนักงาน กกพ.จะนำเสนอขออนุมัติ (ร่าง)ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) และร่างประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้า หลังจากได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการสัมมนาออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหากผ่านการอนุมัติจาก บอร์ด กกพ.แล้ว ก็จะต้องออกเป็นระเบียบฯแลประกาศฯ ฉบับจริง และเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์อีกครั้งตามกระบวนการ จากนั้นรอประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

ดังนั้น กรอบระยะเวลาดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน(โครงการนำร่อง) ที่มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้า ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์ คาดว่า จะขยับระยะเวลาออกไปจากแผนเดิมเล็กน้อย จากเดิมคาดว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.2564 ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นหลังช่วงวันหยุเทศกาลสงกรานต์ โดยกรอบระยะเวลาดำเนินที่ชัดเจนนั้น จะระบุรายละเอียดไว้ในระเบียบฯตัวจริงอีกครั้ง

“ตอนนี้ หลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ไม่ได้ติดขัดอะไรแล้ว เพราะได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นครบถ้วน ซึ่งก็มีข้อเสนอเข้ามาหลากหลาย และที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำระบบเกษตรพันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (contract farming) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วย”

ทั้งนี้ ตามแผนเดิม กกพ.กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ (เบื้องต้น) ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย(กฟภ.และ กฟน.) ออกประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ภายในเดือน ก.พ. 2564 ,การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.2564 ,การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 30 เม.ย.2564 ,การไฟฟ้าฝ่าย จำหน่ายพิจารณาข้อเสนอด้านราคาด้วยวิธี Competitive Bidding และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 31 พ.ค.2564 ,ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หรือ ภายในวันที่ 28 ก.ย.2564 ขณะที่กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 28 ก.ย.2567

ส่วนความคืบหน้า “โครงการโรงไฟฟ้าขยายผล” ที่จะเป็นการนำโควตาของ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560” ที่เลยกำหนดเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ไปตั้งแต่ 13 ธ.ค.2562 และยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนมาจัดทำโครงการนั้น เบื้องต้น ทาง กกพ. เตรียมสรุปผลโครงการ SPP Hybrid Firm ภายในเดือน มี.ค.นี้ ว่าจะสามารถดำเนินการได้กี่โครงการ เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงพลังงานพิจารณา

“เดิม SPP Hybrid Firm มีที่ผ่านการลงนาม PPA ไปได้แค่ 3-4 ราย เท่านั้น แต่จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า มีที่สามารถดำเนินการจัดทำรายงาน EIA ผ่าน เพิ่มเติม ก็น่าจะมีผู้ลงนาม PPA ได้เพิ่มขึ้น แต่การจะนำโควตามาจัดสรรเป็นโรงไฟฟ้าขยายผลอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อมูลของกระทรวงฯ ทางกกพ. จะจัดทำรายงายสรุปผลดำเนินโครงการให้พิจารณาตามนโยบาย”

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm ที่ประมูลใน ปี 2560 ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 300 เมกะวัตต์ นั้น มีผู้ชนะประมูลทั้งหมด 17 ราย แต่ปัจจุบันมีเพียง 3 รายเท่านั้น ที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA แล้ว ที่เหลืออีก 14 ราย ไม่สามารถที่จะลงนาม PPA ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีปริมาณไฟฟ้ารวมประมาณ 100 เมกะวัตต์ โดยโควตาส่วนนี้จะนำไปให้โครงการโรงไฟฟ้าขยายผลแทน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง